domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novosti iz založbe: julij, avgust 2018

Glasba v šoli in vrtcu 1/2018
 • Analiza notnih prilog revije Glasba v šoli (in vrtcu) ter uporaba skladb v učnem procesu
 • Vloga obredne glasbe, kot jo razumeva Katoliška cerkev, in njeno mesto v družbi
 • Vloga in sodelovanje staršev pri izobraževanju glasbeno in plesno talentiranih otrok
 • Petje za boljše zdravje
 • Zbori v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu
 • Je glasba tišina, je tišina glasba?
 • Henrik Neubauer: Slovenske opere: od Belina do Desetega brata
 • Dina Bušić: Zadrski komorni orkester: 30 let združenja in 55 let delovanja
 • (Ur.) Katarina Tomašević: Prispevki za kulturo spomina: Davorin Jenko (1835 – 1914)
 • Mitja Reichenberg: Filmska glasba
 • Avtorica notne priloge: Mateja Jelenc Arnšek
Matematika v šoli 1/2018
 • Povratna informacija – pomemben element poučevanja
 • O poštevanki
 • Elementi formativnega spremljanja pri matematiki v srednji šoli
 • Formativno spremljanje pri vsebini Večkotniki
 • Nedokončani stavki za refleksijo
 • Obrazec za samovrednotenje poučevanja z elementi formativnega spremljanja
 • Iz priročnika Formativno spremljanje pri matematiki
 • Število 41
 • Strategije štetja in računanja pri učencih z gibalno oviranostjo
 • Nadarjeni otroci na matematičnem področju
 • O dr. Ivanu Vidavu
Razredni pouk 1/2018
 • Vloga staršev v procesu opismenjevanja otrok
 • Mediji, zaviralci oziroma vzpodbujevalci likovne ustvarjalnosti otrok
 • O pomenu branja
 • Slikanje z zemljami na lesene deske
 • Utrinki s konference za učitelje  razrednega pouka
 • Ideje iz razreda: Elementi formativnega spremljanja v procesu načrtovanja in izvedbe govornih nastopov; Prosta igra: norveška obveza – slovenska priložnost; Počitniške ustvarjalnice; Medkulturni projekt
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter