domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novosti iz založbe – januar 2019

Fizika v šoli 2,2019

Jaka Banko: Učenje z raziskovanjem

 

STROKOVNI PRISPEVEK

Peter Jevšenak: Pot protonov v snovi

 

DIDAKTIČNI PRISPEVKI

Gorazd Planinšič: Aktivni pouk – zakaj in kako

Tatjana Hedžet: Vključevanje nadarjenih učencev v interesno dejavnost – Naravoslovne urice

Robert Buček: Dan dejavnosti – gibanje in energija

Jure Cvahte: Sile na človeka pri prometni nesreči

Damjan Kobale: Raziskovanje ozvezdij na tehniškem dnevu

Daniel Doz, Eleonora Doz: Poučevanje fizike s simulacijami: primer poučevanja ohranitve mehanske energije

Jerneja Pavlin: Učenje ob raziskovanju hidrogelov

Marko Rožič: Rekonstruiranje gibanja z zakoni mehanike

Peter Gabrovec: Splošna matura iz fizike 2019

 

UPODOBITVE V FIZIKI

Mojca Čepič: Izraz ali formula

 

UČITELJEV POGLED

Bela Szomi Kralj: Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) iz fizike 2019

 

Slovenščina v šoli 3, 2019

ZA UVOD

Mirjam Podsedenšek

 

RAZPRAVE

Barbara Baloh, Kako spodbujati medkulturno zavedanje v čezmejnem prostoru med Strunjanom in Miljami (Projekt Eduka 2 – čezmejni razredi)

Zaira Vidau, Izzivi čezmejnega izobraževanja med Italijo in Slovenijo: projekt Eduka2

 

TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

Dr. Igor Saksida, Skupna izhodišča in glavni poudarki priprav na tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje 2018/2019

Navodila za pisanje spisa – osnovna šola, 8. in 9. razred

Dora Suljanović, Je mnenje drugih pomembno?

Jan Čelesnik, Drugačnost presega časovne in druge okvire

Navodila za pisanje spisa – gimnazijski programi, 1. in 2. letnik

Vida Glatz, Dediščina identitet – iskanje poti za razumevanje drugačnih svetov

Hana Žličar, Dediščina identitet – iskanje poti za razumevanje drugačnih svetov

Ana Škorjanec, Dediščina identitet – iskanje poti za razumevanje drugačnih svetov

Navodila za pisanje spisa –poklicni programi, vsi letniki

Sergej Goričan, Je pot cilj?

Natalija Krek, Je pot cilj?

Navodila za pisanje spisa – gimnazijski program, 3. in 4. letnik

Lea Zahrastnik, Ivan Cankar – publicistični redoljub in ustvarjalni rodoljub

Ana Slomšek, Resnica je ideal

 

           

DIDAKTIČNI IZZIVI

Nataša Klis, Tvorba poustvarjalnega besedila na podlagi umetnostnega besedila ob upoštevanju elementov formativnega spremljanja

Bojana Modrijančič Reščič, Je knjiga še vedno naša prijateljica?

 

PREDSTAVITVE

Vasilija Rupnik, Razstava Pater Stanislav Škrabec tako in drugače

Šolska knjižnica 3-4,2019

Gregor Škrlj: Uvodnik

 

Stroka

Barbara Obolnar: Referenčni pogovor v šolski knjižnici v luči komunikacijskega modela NLP

Urša Bajda: Sekcija za šolske knjižnice v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije

           

Stroka in praksa

Simona Merljak: Reklama za šolsko knjižnico

Martina Kozorog Kenda: Medvrstniško spodbujanje branja v šolski knjižnici

Lidija Mazgan: Branje kot izziv za rešitev detektivske naloge

Tadej Česen Šink: Delavnica uporabnega branja na OŠ Frana Albrehta Kamnik

Štefka Zore: Domače branje je lahko tudi zanimivo – branje s starši

Nenad Dolgov: Povezovanje knjižnice in pouka slovenščine z metodo fit4kid  

Andreja Urbanec: Tudi v šolski knjižnici lahko formativno spremljamo

Nina Schmidt: Bralne urice v Centru IRIS

Manja Brinovšek: Sodelovanje šolske svetovalne službe in knjižnice pri premagovanju bralnih težav učencev

Ines Novak: Je pisanje z roko že zastarelo?

Urška Cilenšek: KEKec iz Trbovelj

 

Mali in veliki odmevi

Urša Bajda: Nacionalni strokovni posvet Katerega spola so knjižni molji? in podpis listine EURead

Gregor Škrlj: Poročilo s Kongresa ZBDS 2019

Katarina Jesih Šterbenc: Udeležba na mednarodni konferenci v Naklem

Tadeja Česen Šink: Na OŠ Frana Albrehta Kamnik se ne ustrašimo nobenega »izziva«

Gregor Škrlj: Odmev s konference VIVID 2019

 

S knjižnih polic

Gregor Škrlj: Predstavitev knjige Organizacija knjižničnih zbirk

 

Iskrice iz knjižnic

Urša Prus: Kako hitro teče čas v knjižnici 

Glasba v šoli in vrtcu 3, 2019

Franc Križnar: Uvodnik

 

Iz prakse v prakso    

Bojana Kralj: Slikanica brez besedila kot spodbuda za nastanek inštrumentalne skladbe za otroke

Doris Keršič, Anja Slokan, Eva Širca: Učinki Bachovih Cvetnih plesov na pozornost, koncentracijo, motivacijo in emocionalno stanje učencev v glasbeni šoli   

Katja Alauf: Od spoznavanja not do igranja na ksilofon

 

Etnomuzikologija

Vesna Sever Borovnik: Naša dediščina – kjer preteklost sreča prihodnost

 

Ocene

Franc Križnar: Albert Schweitzer, Johann Sebastian Bach – glasbeni pesnik

Glasba na elektronskih medijih ZKP RTV Slovenija 2018-2019  

Lovorka Nemeš Dular: Zbornik Aci Bertoncelj – apostol slovenske klavirske in komorne glasbe 20. stol.

Ivan Vrbančič: Radovan Gobec. Mati Slovenija, tvoji smo sinovi

 

Poročila

Ana Trojna: Za razvoj poučevanja baletne umetnosti – že 10. seminar Kraljeve akademije za ples v Kamniku

Nina Lorber: 3. mednarodno tekmovanje IMMCC, Maribor 2019

Primož Kuret: Skladatelj Andrej Makor

Franc Križnar: Domovinske pesmi v notni prilogi

 

Notna priloga – DOMOVINSKE PESMI

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter