domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novosti iz založbe: december 2019

VIZ 5-6/2019

UVODNIK

Učitelji učiteljev (dr. Zora Rutar Ilc)

REFLEKSIJA

Kaj učitelji (učiteljev) delamo narobe in kaj lahko izboljšamo (dr. Alenka Polak)

RAZPRAVE

Okvir za preoblikovanje učenja v šolah: inovacije in spirala raziskovanja (Helen Timperley, Linda Kaser in Judy Halbert)

Učitelji prihodnjih pedagoških delavcev kot modeli poučevanja in profesionalnega odnosa – pričakovanja študentov kot namig za kritično refleksijo (dr. Alenka Polak)

KOLUMNA

Od zelenih do rdečih paradižnikov ali dolga zgodba o profesionalnem razvoju (visokošolskih) učiteljev (ddr. Barica Marentič Požarnik)

ANALIZE IN PRIKAZI

Kako povečati delovno zadovoljstvo visokošolskih učiteljev s spodbujanjem pozitivnega organizacijskega vedenja (dr. Polona Gradišek, dr. Katarina Habe)

Refleksija sodobnega šolskega prostora na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (dr. Špela Razpotnik, dr. Darja Tadić)

Opazovalna praksa pri psihologiji kot del izobraževanja bodočih učiteljev (dr. Katja Depolli Steiner)

Preberi, izberi, ovrednoti – saj nismo roboti

Primeri obravnave književnosti pri visokošolskem komunikacijskem pouku (dr. Igor Saksida)

Izobraževanje bodočih učiteljev med željami in realnostjo (dr. Tatjana Resnik Planinc)

Indijanski rezervat kot prispodoba začetnega izobraževanja učiteljev angleškega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (dr. Janez Skela)

Moje pedagoške vloge (dr. Brigita Kosevski Puljić)

UČITELJEV GLAS

Poučevanje naravoslovnih učnih vsebin s pripovedovanjem interaktivne domišljijske zgodbe (Ana Lara Schwarzbartl, Romina Plešec Gasparič)

Analiza učenčevega dela z naravoslovnim učbeniškim gradivom (Špela Hrast, dr. Gregor Torkar)

Pedagoška izmenjevalnica (Tina Benko, Tea Dorić, Vanessa Kozar, Nina Mlakar)

INFORMACIJE

Odklikni! – Prepoznajmo in ustavimo nasilje nad ženskami in dekleti na spletu (Ajda Petek)

Ocena knjige Izkustveno učenje (dr. Katja Košir)

Praznujemo 30 let Društva katoliških pedagogov Slovenije in 20 let revije Vzgoja (dr. Silvo Šinkovec in Dragica Motik)

Zgodovina v šoli 2/2019

Reviji na pot (dr. Vilma Brodnik)

Izpostavljamo

Potočka zijalka, visokogorska postojanka paleolitskih lovcev (dr. Matija Turk)

Slovenija v starejši železni dobi (dr. Borut Križ)

Izmenjujemo izkušnje

Moč holokavsta v življenjskih zgodbah (Bojana Modrijančič Reščič)

Ohranjanje spomina na preteklost in aktivni koraki v sedanjost – poučevanje o človekovih pravicah (Bernarda Avsenik)

Iz didaktike zgodovine

Sekundarni pisni viri pri obravnavi izbirne teme Stičišča kultur v drugem letniku gimnazije (dr. Dragan Potočnik)

Neevropska zgodovina v osnovni šoli (dr. Dragan Potočnik, Blaž Varžič)

 

Iz zgodovinopisja

Pariška mirovna konferenca (dr. Gregor Antoličič)

Pisani svet zgodovine

Kako smo v Prekmurju obeležili prekmursko leto 2019 (mag. Bernarda Roudi)

Predstavljamo

Robert Peal, Modern Britain 1760–1900. Knowing History. Student Book 3 (dr. Danijela Trškan)

Rosemary Rees, Dan Nuttall, Darryl Tomlin, Exploring History: Cavalier, Colonies and Coal (dr. Danijela Trškan)

Breznik Andreja. Po poteh skozi čas. Vodnik po arheoloških parkih Slovenije (dr. Danijela Trškan)

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter