domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novo v založbi: december 2020

Zgodovina v šoli 2/2020

Mlajša železna doba ter zgodnje rimsko obdobje na Slovenskem

Reviji na pot (dr. Vilma Brodnik)
Izpostavljamo
Dr. Boštjan Laharnar: Slovenija v mlajši železni dobi
Dr. Bernarda Županek: Zgodnje rimsko obdobje v Sloveniji
Dr. Daniel Wutti, dr. Nadja Danglmaier, Eva Hartmann: Učiti se iz naracij zgodovine na primeru plebiscita 1920

Izmenjujemo izkušnje
Vlasta Pečelin: Rapalska meja na Žirovskem: spoznavamo zgodovino domačega kraja
Alenka Bizjak, Katarina Škufca: Zgodovina Španije po špansko
Bojana Modrijančič Reščič: Holokavst – brazgotine v dušah človeškosti
Mojca Logar: Več kot čebelarjenje – projektno delo, priložnost za krepitev podjetnosti

Iz zgodovinopisja
Dr. Marijan Dović: Sence Prešernovega kulta: kanonizacija nacionalnega pesnika in »slovenski kulturni sindrom«

Predstavljamo
Michael Gruenbaum, Tod Hasak Lowy: Nekje še sije sonce (dr. Vilma Brodnik)
Donald A. Ritchie: Doing Oral History (dr. Danijela Trškan)
Matija Črešnar in Špela Karo (ur.): Raziskujmo železno dobo (dr. Danijela Trškan, asist. Špela Bezjak)
Špela Karo, Anja Vintar in Matija Črešnar (ur.): Ustvarjajmo železno dobo: izobraževalne delavnice in muzejski programi projekta Iron-Age-Danube (dr. Danijela Trškan, asist. Špela Bezjak)

Šolsko svetovalno delo 3/2020

UVODNIK
Brigita Rupar

VODILNA TEMA
Anica Mikuš Kos
Prostovoljno delo mladih, državljanska odgovornost in koronavirus
Tajana Brajović Palamar
Ko se šolsko svetovalno delo iz šolskega kabineta preseli na svetovni splet
Brigita Rupar
Spletna učilnica kot podpora svetovalnim delavcem v času pouka na daljavo

ANALIZE IN PRIKAZI
Ana Kozina, Maša Vidmar, Tina Vršnik Perše, Manja Veldin, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Tina Pivec
Do vključujočih skupnosti preko socialnega, čustvenega in medkulturnega učenja: projekt ROKA v ROKI
Karmen Mandl
Prekinimo tišino – kako pomagamo otrokom s selektivnim mutizmom

TEORIJA V PRAKSI
Teja Gracin
Občuti svojo pot

V BRANJE
Tanja Bezić
Recenzija monografije “Pedagog u vrtiću, školi i domu” (Staničić, Stjepan in Resman, Metod, 2020)

V SPOMIN
Zdenko Medveš
Benjaminu Jurmanu v spomin

Vzgoja in izobraževanje 6/2020

UVODNIK
Dr. Zora Rutar Ilc: Sodelovanje za boljšo šolo in – boljši svet!

RAZPRAVE
Dr. John Hattie in dr. Helen Timperley: Moč povratne informacije
Dr. Momodou Sallah: Ustvarjanje disruptivne pedagogike v neformalnem okolju: učenje z glavo in srcem
Lisa Bloom: Moč pripovedovanja zgodb za organizacije in izobraževanje

ANALIZE IN PRIKAZI
Betina Jamšek: Pristen človeški stik med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa se začne v meni

UČITELJEV GLAS
Tomislav Gjerkeš
Permakultura pri vzgoji in pouku
Špela Gorjan
Trening socialnih veščin kot primer dobre prakse prepleta formalnega in neformalnega izobraževanja
Marjeta Petek Ahačič: Coaching – učiteljev sopotnik
Tjaša Arko: Solidarnost in prostovoljstvo v vzgoji in izobraževanju
Mag. Mojca Meke: Samo podajanje informacij in nalog ne bo dovolj (Osebno doživljanje vodenja projektnega tima)
Tjaša Prudič: Občutek varnosti je na prvem mestu
Polonca Tomac Stanojev: V sodelovalnem »OBJEM-u) branja in znanja

Geografija v šoli 3/2020

UVODNIK
Anton Polšak:Taki in drugačni virusi

AKTUALNO
Borut Stojilković

ŠIRIMO OBZORJA
Igor Žiberna, Eva Konečnik Kotnik: Spremembe rabe tal v Sloveniji v letih 2000 in 2020
Irma Potočnik Slavič, Barbara Lampič, Sara Uhan(Ne)vidne poti: Kako hrana prihaja v našo domačo in šolsko kuhinjo
Mirjam Vrabec: Metamorfne kamnine
Jurij Kunaver, Rožle Bratec Mrvar: Pouk geografije in vzgoja za ljubezen do domovine in države
Anton Gosar: Slovenija – moja država
Dušan Rojko: O domoljubju in varovanju narave

IZ PRAKSE
Sebina Duraković: Moja pot v šolo: razvoj prostorske orientacije in zaznavanje okolice pri učencih prvega triletja
Ana Golob: Terensko delo z uporabo mobilnih tehnologij pri pouku geografije
Lavinia Hočevar: Ali imajo posebne potrebe samo dijaki z odločbo

ZANIMIVOSTI
Anton Polšak; Namig za izlet: Plužna, izvir Glijuna in slap Virje

PEDAGOŠKI OREHI
Anton Polšak: Kaj je razkrilo delo na daljavo?

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter