domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novo iz Založbe ZRSŠ – februar 2020

Matematika v šoli št. 2/2019

UVODNIK

Kaj je geometrija (mag. Mateja Sirnik)

IZ TEORIJE ZA PRAKSO

Bernoullijeva lemniskata (dr. Marko Razpet)

Projekt ATS 2020 skozi učenje matematike (mag. Mateja Sirnik)

Vzorci z olimpijskimi krogi (Jerneja Bone)

IZ RAZREDA

Razvijanje in spremljanje problemskih znanj v povezavi s pojmi krivulja, funkcija, premica in stožnica (Sonja Ivančič)

Dapoma – didaktična igra za utrjevanje poštevanke (Julija Viličnjak in dr. Alenka Lipovec)

Uporaba pozicijskega računala pri matematiki v podaljšanem bivanju (Jasna Černic)

MATEMATIKA SKOZI ZGODOVINO

Srinavasa Aiyangar Ramanujan (1887 – 1920) – 2. del (mag. Milena Strnad in Aleksander Simonič)

NOVICE

Raziskovalne naloge iz matematike na Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 2019 (dr. Borut Jurčič Zlobec)

 

Razredni pouk št. 3/2019

UVODNIK

Vesna Vršič, Kaj pravijo mednarodne raziskave

 

VPRAŠALI STE

Kaj je govorno nastopanje in kdaj ter kako ga ocenjevati?

Ureja in piše: dr. Leonida Novak

 

STROKOVNA IZHODIŠČA

Janja Batič, Dragica Haramija, Petra Lebar Kac, Interdisciplinarna narava slikanice: možnosti medpredmetne obravnave slikanice pri pouku slovenščine in likovne umetnosti

Anja Strle, Razvijanje recepcijske empatije do literarnega lika

 

KOTIČEK ZA BRANJE

Da bi trio golaznikus še dolgo godel: večernica 2019

Ureja in piše: red. prof. dr. Dragica Haramija

 

VIRTUALNI KOTIČEK

Irena Gole, Kako postati računalniški maček ali programiranje na razredni stopnji je zakon!

Ureja: Mojca Dolinar

 

RAZSTAVA OTROŠKIH LIKOVNIH DEL

Učenci drugega triletja Osnovne šole Gorišnica

Mentorica: Maja Bencek

Ureja: mag. Silva Karim

 

IDEJE IZ RAZREDA

Tomaž Mikeln, Refleksije razrednega učitelja

Ksenija Božak, Poučevanje s kužkom

Nika Arhar Adriana Gaberščik, Spoznavanje gledališke umetnosti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju

Renata Šumah, Tablice in prvošolčki

Neda Gačnik Čebulj, Erasmus +

Eva Budna, Otroška joga v šoli

 

AKTUALNO

Napoved konference za razredni pouk

Ureja: Vesna Vršič

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter