domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novo iz založbe, januar 2017

V reviji Geografija v šoli 2-3/2016 je kar devet prispevkov namenjenih migracijam; osrednjo temo osvetljujemo širše in z različnih vidikov. Sledijo prispevki o povečevanju sušnosti na medgorskem območju Altaja v Rusiji in daljinskih metodah njenega zaznavanja, o Dravinjski dolini, ki je za geografe prava učilnica v naravi ter o rezultatih ankete glede branosti in uporabnosti revije Geografija v šoli.  Sklop prispevkov smo namenili formativnemu spremljanju; predstavljamo nekaj ključnih prvin formativnega spremljanja in primer obravnave pristanišča Koper ob upoštevanju teh prvin. Sklenemo z vsakodnevnimi vremenskimi pojavi in predstavitvami zanimive literature.

Naročila sprejemamo po pošti (Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana), faksu (01 3005 199), elektronski pošti (zalozba@zrss.si) ali na spletni strani.

 

Revija Glasba v šoli in vrtcu 3-4 /2016 med raziskave uvršča pet prispevkov domačih in tujih avtorjev, še ena pa je s področja etnomuzikologije. Posebej opozarjamo na projekt Glasbene urice za najmlajše, kjer objavljamo analizo petih avtorskih pesmic za otroke, in na tri prispevke iz prakse, v katerih so predstavljeni inovacijski projekt Mala kitara, prostovoljne glasbene urice v Tanzaniji ter glasbeni dan in glasbeni kotički pri prvošolčkih. Letos praznujemo pomembna jubileja: 200-letnico javnega glasbenega šolstva na Slovenskem in 20-letnico izhajanja naše revije.

 

V reviji Slovenščina v šoli 3-4 /2016 predstavljamo poučevanje jezika in književnosti po modelu Tilka, bralno pismenost pri pouku ter obsežen projekt Sporazumevanje v slovenskem jeziku, katerega rezultat so med drugim obsežni besedilni korpusi s pisnimi in transkribiranimi govorjenimi besedili, ki so bili zgrajeni z namenom, da bi ugotovili, kako v resnici pišemo in govorimo v sodobni slovenščini. Pišemo o formativnem spremljanju, o ocenjevanju, o zgodnjem učenju jezika in predstavljamo delo pri projektu Frankofonija.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter