domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novo iz Založbe, februar 2017

V reviji Šolsko svetovalno delo 3-4/2016 smo vodilno temo poimenovali Prehod iz vrtca v šolo. Ta prehod pomeni za vsakega pet ali šest let starega otroka veliko spremembo. Razlike med otroki ob vstopu v šolo so velike in naša podpora otrokom ob prehodu jih mora upoštevati. Rubrika Teorija v praksi je tokrat namenjena otrokom s težavami, za konec sledi še osebna izkušnja mentorstva otroškega parlamenta.

Po sledeh kmečkih uporov na Slovenskem smo naslovili revijo Zgodovina v šoli 3-4/2016, saj je skoraj v celoti namenjena kmečkim uporom; objavljamo šest učnih gradiv z delovnimi listi za obravnavo kmečkega upora iz leta 1515 in drugih kmečkih uporov na Slovenskem. Učna gradiva vključujejo bogat izbor zgodovinskih virov ter predstavljajo zgodovinsko terensko delo s pestrimi in zanimivimi aktivnostmi za učence in dijake. Objavljamo izsledke novih raziskav zgodovinarjev o kmečkih uporih na Slovenskem, ki prinašajo tudi nove interpretacije oz. reinterpretacije kmečkih uporov glede na nove raziskave in omogočajo posodobitev strokovnih priprav na pouk.

Naročila sprejemamo po pošti (Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana), faksu (01 3005 199), elektronski pošti (zalozba@zrss.si) ali na spletni strani.

V reviji Razredni pouk 2-3/2016 pišemo o vključevanju likovnih del umetnikov v pouk likovne umetnosti, o arheologiji v šoli in o recikliranju starega papirja.  Sledijo bolj teoretični prispevki, kjer z različnih vidikov predstavljamo odnos med šolo in starši. Rubrika Pouk, ki navduši je raznolika; pišemo o timskem poučevanju, o različnih bralnih strategijah in o nekaterih igrah za utrjevanje poštevanke. Didaktična sredica je tokrat sestavljanka na temo naravnih enot Slovenije.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter