domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novo iz založbe, december 2016

KAKO SPODBUJATI RAZVOJ MIŠLJENJA Od temeljnih miselnih procesov do argumentiranja

Alenka Kompare, Tanja Rupnik Vec

Cena 31,90 €

Priročnik je namenjen osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem različnih predmetov ter bodočim pedagoškim delavcem. Učitelju omogoča spodbujanje in razvoj kritičnega mišljenja pri učencih, ponuja eksplicitne poučevalne pristope, miselne izzive in naloge za razvoj kritičnega mišljenja na različnih stopnjah izobraževanja od osnovne do srednje šole. Prikazana so različna deklarativna in proceduralna znanja s področja kritičnega mišljenja. Namenjen je tudi vsem, ki jih zanima področje kritičnega mišljenja in spodbujanje razvoja kritičnega misleca.

Vzgoja in izobraževanje št. 5-6/2016

Številka je v celoti namenjena inkluziji. Zbrani so odlični primeri za obravnavo učencev z najbolj pogostimi »primanjkljaji in posebnimi potrebami« (gibalne oviranosti, avtizma, nemira in vedenjskih težav, slepote in slabovidnosti, govornih in jezikovnih motenj, gluhote, diskalkulije, disleksije, …).

V reviji Fizika v šoli 2/2016 nadaljujemo s svetlobo, optično dvolomnostjo, sencami in svetlečimi diodami, pišemo pa tudi o antiatomu, nategi, hitrosti in z njo povezani prometni varnosti, Verižnem eksperimentu in predstavljamo Izobraževalne lističe Scientix NA-MA.

Naročila sprejemamo po pošti (Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana), faksu (01 3005 199), elektronski pošti (zalozba@zrss.si) ali na spletni strani.

V reviji Geografija v šoli 2-3/2016 pozornost namenjamo migracijam, pišemo o povečevanju sušnosti na medgorskem območju Altaja v Rusiji in daljinskih metodah njenega zaznavanja, o Dravinjski dolini, ki je za geografe prava učilnica v naravi ter o rezultatih ankete glede branosti in uporabnosti revije Geografija v šoli.  Sklop prispevkov smo namenili formativnemu spremljanju.

Revija Glasba v šoli in vrtcu 3-4 /2016 med raziskave uvršča pet prispevkov domačih in tujih avtorjev, še ena pa je s področja etnomuzikologije. Izpostavljamo projekt Glasbene urice za najmlajše, kjer objavljamo analizo petih avtorskih pesmic za otroke, in prispevke iz prakse, v katerih so predstavljeni inovacijski projekt Mala kitara, prostovoljne glasbene urice v Tanzaniji ter glasbeni dan in glasbeni kotički pri prvošolčkih.

V reviji Slovenščina v šoli št. 3-4 /2016  tokrat predstavljamo poučevanje jezika in književnosti po modelu Tilka, bralno pismenost pri pouku ter obsežen projekt Sporazumevanje v slovenskem jeziku, katerega rezultat so med drugim obsežni besedilni korpusi s pisnimi in transkribiranimi govorjenimi besedili.  V Didaktičnih odzivih pišemo o formativnem spremljanju, o ocenjevanju, o zgodnjem učenju jezika in predstavljamo dolgoletno delo pri projektu Frankofonija.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter