domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Koledar izobraževanj

V času od oktobra 2020 do marca 2021 je v okviru projekta IJZ II razpisanih 25 usposabljanj za strokovne delavce, ki so namenjeni predvsem izvajanju pouka na daljavo pri posameznih predmetih, seveda pa so vsa pridobljena znanja  uporabna tudi pri pouku v živo v šoli.

O vsebinah in terminih so bile šole obveščene z okrožnico MIZŠ 26. novembra 2020, prav tako pa usposabljanja najdete v spodnjem koledarju izobraževanj, iz katerega so razvidna vsa izobraževanja, ki jih na Zavodu RS za šolstvo izvajamo do 31. 3. 2021.

Obveščamo vas, da bodo usposabljanja, če bo zanje velik interes, v spomladansko-poletnem času razpisana še enkrat.

Vsa izobraževanja so (ali bodo v kratkem) objavljena v Katisu, kjer se nanje tudi prijavite.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter