domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Intervju z Mihelco Mihevc

Kmalu bo deset let od vašega prihoda na ZRSŠ. Verjetno se je precej pričakovanj o vašem delu in o Zavodu v tem desetletju spremenilo. Katere so tiste lastnosti Zavoda in vašega dela, zaradi katerih radi hodite v službo?

Odkar sem maja 2008 začela opravljati delo strokovne sodelavke na OE Celje, se je marsikaj spremenilo. Na Zavod RS za šolstvo sem prišla iz gospodarstva in s seboj prinesla raznolike delovne navade. Živimo v času, ko se informacije hitro širijo, na voljo imamo programe in opremo, ki nam omogočajo kakovostno delo. Naloge v tajništvu se posodabljajo in ponosna sem, da sem pri svojem delu v vseh teh letih uvedla precej izboljšav. Samo na področju administrativne podpore pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami smo v teh letih prešli na že tretji računalniški program, ki bi ga želeli še  posodobiti. Vesela sem, da s sodelavci iz Službe za informatiko dobro sodelujem in so pripravljeni prisluhniti mojim pobudam. Tako smo leta 2010 v Celju organizirali Zavodov dan in bili prvi, ki smo  skupaj s  Službo za informatiko pripravili elektronsko prijavnico za udeležence, kar nam je organizacijo dogodka precej olajšalo.

Med spremembami, ki so pripomogle k bolj učinkovitemu delu, bi najbolj izpostavila izboljšave na področju pisarniškega poslovanja.

Zavod RS za šolstvo je institucija, ki mora biti vedno v koraku s časom in se nenehno razvijati. Ravno ta  razvojna naravnanost Zavoda RS za šolstvo me navdušuje, da se v službi dobro počutim in mi vsak dan pomeni nov delovni izziv.

V nagradi, ki ste jo prejeli pred dvema mesecema, je bilo poudarjeno, da ste samoiniciativni, preudarni, hitri in natančni. Kako vam to uspe ob nalogah, ki kar dežujejo in se kopičijo iz dneva v dan?

V tajništvih je včasih kot na železniški postaji, ljudje si podajajo kljuke, telefoni zvonijo. Sprejemam ljudi, ki prihajajo na sestanke in razna delovna srečanja. Trudim se, da si za vsakega vzamem čas, da se počuti sprejetega. Verjamem namreč v rek: »Lepa beseda lepo mesto najde«. Tudi v primerih, ko je sogovornik obremenjen s svojimi težavami in prijazne besede presliši, poskušam komunicirati sodelovalno, predvsem pa profesionalno. Zavedam se, da je pri delu z ljudmi potrebna potrpežljivost in strpnost.

Območna enota Celje pokriva preko 100 vzgojno-izobraževalnih zavodov, s katerimi sodelujemo. Zelo pomembno je, kako nas vidijo naši uporabniki,  zato dajem velik poudarek komunikaciji z okoljem tako v pisni kot ustni obliki. Veliko mi pomeni, da sem z načrtovanimi dogodki seznanjena, kajti tako lažje posredujem relevantne informacije.

Po naravi sem fleksibilna in samoiniciativna. Pri delu se trudim, da sem natančna in dosledna. Sem pa tudi jaz samo človek in imam kdaj slab dan in takrat  sem vesela, da me sodelavci razumejo. V pisarni imam na vidnem mestu obešen plakat z indikatorji uspeha, kjer so opisane lastnosti uspešnih in neuspešnih ljudi. Pogosto me usmeri na pravo pot. Imam svoj pogled, ki je vedno optimističen in usmerjen v prihodnost. Vsak delovni dan se trudim delovati optimalno, zato si postavljam prioritete. Najprej rešim težje naloge in nato še ostale. Pomembno je, da so naloge čim bolj vnaprej načrtovane. Cenim odprt in spoštljiv dialog. Vem, da smo le drug z drugim in drug ob drugem lahko uspešni.

Občasno nadomeščate poslovni sekretarki na območnih enotah Maribor in Murska Sobota. Ali drži stereotip, da v Pomurju dejavnosti tečejo bolj počasi, v Podravju hitro in odločno, ob Savinji pa natančno in temeljito?

V mislih sem se preselila v marec 2016, ko sem nadomeščala kolegico v Mariboru in letošnje leto, ko sem nadomeščala kolegico v Murski Soboti. Ko sem se vozila proti Pomurju, me je omejitev vožnje 100 km/h na skoraj prazni cesti opomnila, da se tudi počasi daleč pride. Na relaciji Celje–Ljubljana je namreč popolno nasprotje, gost promet, nenadne in nepričakovane hitre menjave voznih pasov, zastoji… Vsi hitimo.

Do Murske Sobote sem prispela popolnoma pomirjena kljub temu,da sem se zavedala, da me na mizi čakajo kupi dokumentacije. Na obeh enotah Zavoda RS za šolstvo sem bila lepo sprejeta in sem se dobro počutila. Dela je bilo res veliko. Naloge v tajništvu so vedno časovno omejene, zato je potrebna ažurnost in vsak izpad pomeni dodatno delo. Vsak primanjkljaj vpliva na končni uspeh.

Naše delo je zelo odgovorno in premalo vrednoteno. Včasih je tudi premalo opaženo, zato sem priznanja Zavoda RS za šolstvo za leto 2017 vesela in se predlagateljem zahvaljujem.

Sodelovali ste pri mednarodnih strokovnih posvetih o ocenjevanju znanja, ki so bili v  Celju. Ali s takšnih posvetov pridobite tudi vsebinsko znanje o tematiki posvetov ali predvsem organizacijske izkušnje?

Pri sodelovanju na mednarodnih posvetih, konferencah in strokovnih srečanjih sem pridobila največ organizacijskih izkušenj. Hvaležna sem predstojnici Območne enote Celje, mag. Sonji Zajc, za vse priložnosti, ki sem jih z veseljem sprejela. Za vsebinsko znanje ne morem trditi, da sem imela veliko priložnosti, so mi pa neformalni razgovori s predavatelji razkrili marsikateri pogled in odprli druge dimenzije.  Ker smo na Zavodu RS za šolstvo zaposleni na različnih področjih oziroma ne prihajamo vsi s pedagoškega področja, je še toliko bolj dragoceno sodelovanje med nami. Z izkušnjami in znanjem lahko  poskrbimo, da bo vsak dogodek organizacijsko in tehnično brezhiben. Vsak dan, ki ga preživim izven pisarne ob drugačnih nalogah, mi  prinese nov zagon in  motivacijo za delo. Včasih so rekli: “Uči se, da ti ne bo potrebno delat, ” danes velja. ” Uči se, da boš sploh lahko delal!”

Katera so bila v zadnjem letu vprašanja vrtcev, šol, vzgojiteljev in učiteljev, na katere niste mogli takoj odgovoriti?

V tajništvu prejemam veliko specifičnih vsebinskih in organizacijskih vprašanj. Vedno skušam sogovornika usmeriti na ustrezno pristojno osebo. Veliko je klicev staršev v zvezi z usmerjanjem otrok s posebnimi potrebami. Pogosto izražajo stiske in skrbi.

Učitelji pogosto sprašujejo o seminarjih in drugih oblikah izobraževanja. Ob strokovnih vprašanjih jih usmerim na pedagoške svetovalce in predstojnico.

Mihelca Mihevc je na Zavodu RS za šolstvo strokovna sodelavka na Območni enoti ZRSŠ v Celju. Organizira in opravlja  administrativno delo ter nudi podporo pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Dejavno sodeluje tudi takrat, ko enota pripravlja območne konference in srečanja ali državne in mednarodne posvete.

 

Mihelca Mihevc

strokovna sodelavka, Zavod RS za šolstvo

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter