domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Intervju z Mihaelo Kerin

Pravkar ste pedagoške svetovalke zaključile s študijskimi srečanji. Kakšen je obisk učiteljic in učiteljev, če ga primerjate s prejšnjimi leti?

Zadnje srečanje bo 8.12, še malo, pa bodo zaključena. Moja ocena je, da je obisk podoben. Po izvedbah bomo svetovalke področne skupine za razredni pouk primerjale število udeležencev z lanskim letom.

 

Kako so sprejeli program letošnjih srečanj?

Pozitivno in z zanimanjem. Temo smo v skupini za razredni pouk svetovalke nadgradile tako, da smo z učitelji prepoznavali elemente formativnega spremljanja v učnih okoliščinah, analizirali primer zapisa opisa učenca ter sooblikovali kriterije uspešnosti, kar vedno znova predstavlja izziv.  Med elementi FS, ki so jih na nek način ogreli za preizkušanje pri pouku, bi izpostavila vrstniško učenje, moč vrstniške povratne informacije in samoregulacijo učenja. Odločitev, da predstavljena izhodišča podprejo še razvojni učitelji s svojimi izkušnjami in primeri iz razreda, je bila zelo dobra. Učiteljice so nazorno pokazale, kaj je uresničljivo in kaj ne, npr. pri delu v kombiniranem oddelku ali pri delu s 26-imi prvošolci, kjer se je  za učinkovito pokazalo samoocenjevanje s pomočjo semaforja.

 

Učiteljem ponujate tudi druge oblike izobraževanja. Pravkar odhajate na seminar na Ptuj. Zakaj na Ptuj in kaj bodo učitelji novega zvedeli in naredili?

Oblike so različne. Dvodnevni seminar Strategije poučevanja in učenja pri spoznavanju okolja  v 1. VIO izvajamo tri pedagoške svetovalke že nekaj let. Ptuj? Potujemo po Sloveniji, lani smo ga imeli v Ljubljani. Seminar vključuje vsebine od načrtovanja do spremljanja napredka in vrednotenje znanja pri predmetu, aktivno vlogo učenca pri izgradnji znanja, učenje z raziskovanjem, pristope za razvijanje socialnih veščin, orientacijo na skicah, zemljevidih, idr. Verjamem, da bo lahko vsak udeleženec pridobil nekaj zase, za svoj pouk.

 

Katera so najpogostejša vprašanja, ki jih učitelji naslavljajo na vas?

Pogostejša so predvsem vprašanja, ki so povezana z ocenjevanjem, predvsem z opisnim ocenjevanjem. Največji problem, a tudi izziv, so kriteriji. Kako jih prepoznati iz učnega načrta, kako jih ubesediti, kako zapisati ali povedati oceno, da bodo učenci, starši in učitelji iz nje dobili čim bolj popolno informacijo o znanju.

 

Pedagoške svetovalke za razredni pouk so po obremenjenosti s številom učiteljev takoj za tistimi za vrtce. Zato hitro zaznavajo potrebe učiteljev in imajo širok pregled nad razmerami v šoli. Zato smo za prvo oceno študijskih srečanj povabili Mihaelo Kerin, pedagoško svetovalko za razredni pouk v Območni enoti Ljubljana.

Mihaela Kerin

pedagoška svetovalka za razredni pouk, Zavod za šolstvo

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter