domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Intervju o jubilejni 10. konferenci SIRikt

O jubilejni 10. konferenci SIRikt smo se o sedanjosti in prihodnosti SIRikta pogovorili z vodjo programskega in organizacijskega odbora, mag. Nives Kreuh.

Katere so novosti letošnjega Sirikta?

nives-intervjuOhranjamo tiste oblike, ki so se v izobraževalnem in predstavitvenem smislu pokazale za dobre – plenarna predavanja in delavnice ter seveda večerni dogodek; nekatere smo dopolnili – hitre in duhovite predstavitve in interaktivne dejavnosti; novosti pa so Učenje učencem v roke, Odprto učenje, Ustvarjamo za učenje in Parlament, v katerem bodo strokovnjaki s skrajnimi argumenti soočili stališča o rabi ali nerabi mobilnih telefonov pri pouku.

Konferenca SIRikt se snema in si jo je možno ogledati sočasno ali v arhivu. Kaj je tisto, zaradi česar si je SIRiktove dejavnosti vredno ogledati v živo?

Celo največji zagovorniki virtualnega učenja dokazujejo, da je živi stik izjemno pomemben. Če se sklicujem na jezikovni pouk: raziskave dokazujejo, da se otroci največ jezika naučijo v stiku z živim govorcem. SIRiktove izkušnje pa tudi kažejo, da veliko problemov pouka učitelji rešijo v neposrednem pogovoru in družabnem druženju.

Kaj Siriktu prinesejo tuji predavatelji?

Stik s svetom. Možnost, da primerjamo naše poglede in rešitve z njihovimi. Precej se naučimo od njih. Opažam pa še nekaj. Vse več Siriktovih udeležencev je sposobnih spremljati in razumeti tuja predavanja brez prevajanja; in tudi njihova vprašanja so vse bolj pronicljiva.

Kaj pripravljate za 11. Sirikt?

Upam, da nas delovna vnema ne bo minila in se bomo predano lotili tudi organiziranja naslednje konference. O novostih potem, ko bomo ovrednotili letošnjega. Udeleženci pa bodo imeli možnost tudi sami predlagati, saj smo na vhodu v veliko dvorano postavili steno želja, poimenovano »Idejni odtis«, na katero bodo vpisovali svoje zamisli. Ideje uporabnikov se že v preteklih letih pokazale za zelo uporabne.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter