domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Intervju, november 2016

Koliko časa že izhaja revija in kaj bi posebej izpostavili?

V letu 2016 izhaja 23. letnik revije Matematika v šoli. V zadnjih letih smo izdajali tematske številke, s katerimi smo sledili  potrebam učiteljev. Naj naštejem le nekatere: učencu s težavami znam pomagati, razvijanje kompetence učenje učenja, nadarjeni učenci,  medpredmetnost – povezovanje znanj. V letu 2017 bo tema Spremljanje učenca skozi proces učenja matematike in vloga učitelja pri tem.

Ali je revija uporabna bolj za samostojno, poglobljeno branje učiteljev, ali tudi za študijsko skupinsko branje in neposredno uporabo pri pouku?

V reviji objavljamo prispevke, ki po vsebini pokrivajo celotno vertikalo. Nekateri prispevki opisujejo raznolike didaktične pristope, drugi so splošni in namenjeni vsem učiteljem. Vedno me razveseli, ko mi kdo od učiteljev pove, da so se o prispevku iz revije pogovarjali na aktivu matematikov ali celo na vertikalnem aktivu. Vse to kaže, da se na naših šolah gradijo učeče se skupnosti.

Imate velik in pester uredniški odbor. Je to za urednico težava ali izziv?

Z letošnjim letom zaključuje mandat uredniški odbor revije, ki so ga sestavljali učitelji, profesorji vseh kadrovskih fakultet in svetovalke za razredni pouk in matematiko na ZRSŠ. Člani uredniškega odbora so v podporo in oporo odgovorni urednici. Brez njih ne bi opravili tako kakovostnih recenzij in usmerjali piscev h kakovostnim prispevkom.  Delo z ljudmi vedno predstavlja izziv, ker je pomemben odnos, ki ga imamo z njimi.

Kdo so pisci in kako jih pridobite? Gre pretežno za učitelje?

Vesela sem, da so med pisci prispevkov tako učitelji (in teh je največ) kot tudi profesorji na fakultetah in zaposleni na drugih ustanovah (Državni izpitni center, rehabilitacijski inštitut Soča). Učiteljem, ki so želeli napisati prispevek in so se obrnili na uredniški odbor, smo člani pomagali z nasveti, spodbudami, predlogi – vse od nastanka do oddaje prispevka lektorju.

Česa se lahko bralci nadejamo v zadnji izdani dvojni številki?

Prav vse, ne glede na to, ali so ali niso učitelji matematike, vabim k branju prispevka dr. Tine Bregant Razvoj matematičnih kompetenc in dr. Andrejke Slavec Gornik  Učenci s posebnimi potrebami in njihovi dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja iz matematike. Osrednja tema je še vedno Učencu s težavami znamo pomagati.

Valete so praznik. Kakšen praznik ste imeli v mislih z akrostihom v uvodniku revije?
S to številko se po osmih letih dela odgovorne urednice poslavljam, kar sem nakazala z zapisom v uvodniku. Zato: VALETE Matematika v šoli.

Ena pomembnih vezi med matematično stroko in poukom matematike je revija Matematika v šoli. Za pogovor o njej je najustreznejša sogovornica Jerneja Bone, od leta 2009 odgovorna urednica omenjene revije in pedagoška svetovalka za matematiko na Območni enoti Nova Gorica.

Jerneja Bone

svetovalka za matematiko, Zavod za šolstvo

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter