domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Tuji jezik v I. vzgojno-izobraževalnem obdobju

Datum dogodka: 4. 10. 2016 celodnevni
Lokacija: Brdo pri Kranju

Vstopamo v tretje leto uvajanja in spremljanja tujega jezika v 2. in 3. razredu osnovne šole, zato na Zavodu RS za šolstvo pripravljamo strokovno srečanje z letno refleksijo, ki bo strokovni javnosti predstavila izsledke spremljav pouka, rezultate anketnih vprašalnikov in ugotovitve o doseganju standardov znanja pri tujem jeziku ob koncu 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja na šolah, vključenih v uvajanje in spremljanje tujega jezika. Na srečanju bodo sodelovali strokovnjaki ZRSŠ in univerz, ki delujejo na področju zgodnjega uvajanja tujih jezikov.

Vabimo vas na letno refleksijo o uvajanju in spremljanju tujega jezika v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju, ki jo organiziramo za osnovnošolske ravnatelje in učitelje, ki poučujejo tuji jezik v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju.

Predstavili bomo izhodišča za prakso, ki temeljijo na preteklih strokovnih izkušnjah in dveletnem delu s 151 šolami prvega in drugega kroga. Ugotovitve bomo naslonili na analize iz spremljav pouka, na stališča o uvajanju, ki smo jih pridobili od učiteljev, ravnateljev, staršev in učencev, ter na rezultate doseganja standardov znanja, ki so jih izkazali učenci na področju vseh štirih ciljnih ravni. Poleg tega na srečanju pripravljamo še šest tematsko različnih delavnic (udeleženec se bo lahko prijavil na dve delavnici), ki bodo vključevale fonološko ozaveščanje, opismenjevanje in ocenjevanje pri tujem jeziku, učinkovite strategije učenja in poučevanja, medkulturnost, delo z avtentičnimi umetnostnimi besedili in pedagoško vodenje.

Srečanje je namenjeno ravnateljem osnovnih šol, učiteljem tujega jezika in drugi zainteresirani javnosti.

Kotizacije ni, prijave pa so do zasedbe prostih mest možne na naslovu: https://arhiv.zrss.si/prijava/letna-refleksija-uvajanje-tj/, kjer boste našli tudi podrobnejši program.

Vse dodatne informacije dobite na naslovu lucija.rakovec@zrss.si .

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter