domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU)

Datum dogodka: 4. 9. 2020 – 9. 10. 2020 celodnevni
Lokacija: po Sloveniji

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) bodo (letos izjemoma) od 4. septembra do 9. oktobra 2020 spodbujali Slovenijo, da (p)ostane učeča se dežela. Po vsej državi se bodo zvrstili brezplačni izobraževalni dogodki, povezani z digitalno preobrazbo družbe, medgeneracijskim sodelovanjem, naravno in kulturno dediščino, zdravjem in športom, trajnostnim razvojem, skupnostnim in globalnim učenjem ter drugimi temami. Tečaji, delavnice, kulturni, družabni in drugi dogodki bodo ozaveščali o pomenu učenja in znanja za vse generacije in za vse vloge, ki jih v življenju prevzemamo.

Posebno pozornost bomo namenili povezovanju učenja in kulture (TVU bo z nami tudi na Kulturnem bazarju 2020), s poudarkom na branju skupna akcija Beremo skupaj – za znanje in zabavo! bo del NMSB 2020. Več na https//tvu25.acs.si.

Nacionalno odprte TVU 2020.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter