domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Nacionalni mesec skupnega branja 2020

Datum dogodka: 8. 9. 2020 – 11. 10. 2020 celodnevni
Lokacija: po Sloveniji

Z nacionalno akcijo promocije branja NMSB si zdaj že tretje leto prizadevamo z najrazličnejšimi dejavnostmi povečati zavedanje ljudi o pomenu in pomembnosti branja ter vse generacije spodbuditi k branju, izposoji in nakupu knjig.

Spletni dogodkovnik www.nmsb.pismen.si (ureja Andragoški center Slovenije – ACS) vse leto omogoča dostop do informacij o dogajanju, povezanem s knjigo, branjem, bralno kulturo na območju celotnega slovenskega družbenega prostora.

Vse VIZ vabimo, da v dogodkovniku napoveste in predstavite različne dejavnosti s področja bralne pismenosti in bralne kulture, ki jih boste organizirali v tem letu ter tudi vaš VIZ postavite na zemljevid bralne pismenosti in bralne kulture (dogodke lahko vnašate celo leto).

NMSB 2020 bomo začeli z nacionalnim posvetom Branje kot vrednota?, med osrednje dogodke pa uvrščamo nacionalni projekt Rastem s knjigo (nosilka Javna agencija za knjigo RS – JAK), praznovanja ob 17. septembru, dnevu zlatih knjig (začetek branja za bralno značko, www.bralnaznacka.si), ki bodo letos še posebej slavnostna, saj Bralna značka praznuje 60 let, pilotni projekt #športajmoinberimo ter posvet ABC bralne pismenosti 2020, ki ga pripravlja Center za spodbujanje bralne pismenosti Mariborske knjižnice (več na www.mb.sik.si).

Tako kot doslej bo NMSB 2020 spremljala nacionalna komunikacijska akcija Beremo skupaj (vodi jo Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS), povezan pa bo tudi s Tednom vseživljenjskega učenja, ki ga vodi ACS.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter