domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Dobro počutje v šolah

V slovenščini obstaja več različnih prevodov pojma wellbeing. Vsekakor je pojem večplasten in se ga ne da enoznačno prevesti, zato se pojavljajo prevodi: dobro psihično in fizično počutje, blagostanje ali samo dobro počutje.

Mednarodna perspektiva opredeljujejo dobro počutje na štirih področjih: čustvenem, spoznavnem, socialnem in fizičnem. Lahko povzamemo, da je dobro počutje navzoče, ko kot posameznik lahko uresničuješ svoje potenciale (talente), skrbiš za telesno dejavnost, lahko manevriraš med vsakodnevnimi stresnimi okoliščinami in imaš razvit občutek za ostale in družbo ter pripadaš neki skupnosti.

Katere so značilnosti pouka, ki spodbujajo dobro počutje?

  • Je pozitiven, dinamičen, strukturiran in ustvarja vzdušje uspeha zaradi učenčeve dejavne vloge,
  • z opiranjem in povratnim minformiranjem vodi do samoregulativnega učenja, ko vsak učenec ve, kaj mora narediti in kako bo to najboljše naredil,
  • navzoče je motiviranje za učenje in ob tem spodbujanje premisleka o pobudah/vprašanjih: Zapomni si, kako se počutiš, ko se učiš. Kako se počutiš, ko si uspešen? Kako se počutiš, ko si vključen?,
  • sprejema različnost in skrbi za pravičnost in
  • neguje spoštljivo, spodbudno in odprto komuniciranje.

CIDREE yearbook 2017 je v celoti posvečen dobremu počutju. V njem si lahko preberete, kako se tega lotevajo v drugih državah Evrope. Prispevek avtoric iz Slovenije predstavlja večplastnost razumevanja blagostanja ter povezavo formativnega spremljanja, blagostanja ter veščine reševanja problemov pri mlajših učencih (vključenost v učenje, odgovornost, metakognicija, odnosi, socialne relacije in prispevanje).

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter