domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Dan Evrope

9. maja praznujemo mir in enotnost v Evropi. Zakaj prav na ta dan? Leta 1950 je francoski zunanji minister Robert Schuman v Parizu predlagal novo obliko sodelovanja v Evropi, ki je zaživela leto dni pozneje s podpisom Schumanove deklaracije. Prvotna ideja o ustanovitvi evropske skupnosti za premog in jeklo je med tem doživela preporod in se razširila v sodelovanje na veliko področjih, tudi na področju izobraževanja. S projekti Erasmus+ spodbujamo povezovanje in sodelovanje mladih, posredno s tem pa tudi učenje jezikov.

 

V Evropski uniji je trenutno 24 uradnih jezikov, več kot 60 avtohtonih regionalnih oziroma manjšinskih jezikov, ki imajo 40 milijonov govorcev. S politiko večjezičnosti spodbujamo misel, da bi vsak državljan EU poleg maternega govoril še dva tuja jezika.  To bi bilo najlaže uresničiti tako, da bi se dveh tujih jezikov začeli učiti že v zgodnjem otroštvu. Raziskave namreč kažejo, da je učenje jezikov tako hitrejše, izboljša se tudi znanje materinščine.

Predstavništva EU v Evropi in po vsem svetu bodo organizirala številne dejavnosti in dogodke za obiskovalce vseh starosti. Slovensko predstavništvo organizira dneve EU med 5. in 9. majem in nas vabi na dogodke, ki bodo v znamenju praznovanja 60. obletnice podpisa Rimske pogodbe in 30. obletnice programa Erasmus+.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter