domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novosti iz založbe

Matematika v šoli 2/2017

V drugi številki revije lahko berete in razmišljate o samovrednotenju, ki je zmožnost realne presoje lastne uspešnosti, o preiskovanju v 1. razredu z vključenimi elementi formativnega spremljanja, o preiskovanju naravnih pojavov okoli nas, podrobneje pišemo o opazovanju sence ravne palice in o matematiki v glasbi oz., kot pravi avtorica članka, glasba je matematika s čustvi. V rubriki Matematika skozi zgodovino tokrat predstavljamo Pascalov in Leibnizev trikotnik in v preiskovanje teh dveh zanimivih trikotnikov ponujamo delovne liste za učence. Objavljamo raziskovalne naloge iz matematike na Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 2017. Pišemo o tekmovanju Hitro in zanesljivo računanje ter vabimo na 4. mednarodno konferenco KUPM 2018.

 

Zgodovina v šoli 2/2017

Izpostavljamo dve zgodovinski obletnici, ki sta pomembno vplivali na dogajanje na Slovenskem: stota obletnica preboja soške fronte pri Kobaridu, kjer objavljamo nove izsledke raziskav in fotozgodbo petnajstih fotografij s prizorišč in stoto obletnico oktobrske revolucije, ki je usodno zaznamovala življenje Slovencev v 20. stoletju. Nadaljujemo z obravnavo življenja in dela cesarja Franca Jožefa, v sklopu didaktičnih člankov pa predstavljamo možnosti, ki jih pri pouku zgodovine kot vir nudijo fotografije, razglednice, politične karikature, plakati, zgodovinsko terensko delo s pametnim telefonom … Vsebino zaokrožajo prispevek z manj znano zgodovinsko temo o zdravstvenem stanju in boleznih slovenskega prebivalstva v 19. stoletju ter poročila o hrvaških učbenikih za zgodovino v gimnaziji in o hrvaški reviji za učitelje zgodovine, Povijest u nastavi.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter