domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novo iz založbe

IZID NOVEMBER 2017

Cena v prednaročilu: 12,90 € (do 30. oktobra)
Cena po izidu: 15,00 €

V vrtcih in šolah se vsakodnevno soočate s kompleksnimi izzivi, ki so med drugim tudi odraz velike raznolikosti otrok. Pri uresničevanju koncepta inkluzije v najširšem smislu želimo šolam nuditi oporo in podporo, zato na Zavodu RS za šolstvo pripravljamo priročnik Vključujoča šola, ki bo vseboval 6 zvezkov, zbranih v mapi:

  • Zakaj vključujoča šola
  • Formativno spremljanje v podporo vsakemu učencu,
  • Vodenje razreda za dobro klimo in vključenost
  • Socialno in čustveno opismenjevanje za dobro vključenost
  • Tudi učitelji smo učenci
  • Vključevanje v vrtcu

Vzgoja in izobraževanje 4/2017

Četrta številka revije je naravoslovno obarvana. Pišemo o učenju in poučevanje matematike s preiskovanjem, celostnem pristopu pri vključevanju vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, ugotavljamo, kaj je računalniško mišljenje in zakaj ga potrebujemo … Analiziramo rezultate primerjalnih raziskav PISA, TIMSS in TIMSS ADVANCED 2015, v katerih so slovenski učenci in dijaki so dosegli nadpovprečne rezultate v znanju, pri merjenju odnosno-motivacijskih vidikov pa so rezultati bistveno slabši. Kako resen problem je odklonilen odnos do naravoslovja oz. naravoslovnih predmetov? Kakšna je vloga motivacije in čustev v procesu učenja?

Šolska knjižnica 2/2017

Šolska knjižnica je bila ena prvih revij Zavoda za šolstvo, ki so začele nastajati na posameznih strokovnih področjih, in je tako rekoč tlakovala pot vsej preostali pedagoški periodiki. Zato v jesenski številki (2/2017) namenjamo prostor odmevom s Konference šolskih knjižničarjev, kjer smo na okrogli mizi osvetlili 25 let dolgo pot revije Šolska knjižnica. Pišemo o knjižničnem katalogu in bibliografskih podatkih, še razvijamo tematiko formativnega spremljanja in vpeljavo njegovih elementov v ure KIZ, predstavljamo šolski projekt, ki je povezal šport in branje in raznovrstne dejavnosti v vrtcu, povezane z branjem.

 

Slovenščina v šoli 2/2017

Tokratna številka se ponaša z izjemno zanimivim intervjujem z dr. Igorjem Saksido, ki pronicljivo raziskuje književnost in jezik, globoko vpet v šolski prostor. Didaktični izzivi prinašajo raziskavo različnih pogledov na Visoško kroniko, primer učenja na daljavo v spletnem okolju Mahara (eListovnik) in prispevek o nastajanju šolskega časopisa Utrinki v bolnišnični šoli. Ne nazadnje objavljamo spise učencev in dijakov, ki so na Tekmovanju v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje prejeli zlata priznanja za poglobljeno branje in interpretacijo izbranega leposlovja.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter