domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

IZID NOVEMBER 2017

Cena v prednaročilu (velja za končne uporabnike): 12,90 € (do 30. oktobra)
Cena po izidu: 15,00 €

V vrtcih in šolah se vsakodnevno soočate s kompleksnimi izzivi, ki so med drugim tudi odraz velike raznolikosti otrok. Pri uresničevanju koncepta inkluzije v najširšem smislu želimo šolam nuditi oporo in podporo, zato na Zavodu RS za šolstvo pripravljamo priročnik Vključujoča šola, ki bo vseboval 6 zvezkov zbranih v mapi:

  • Zakaj vključujoča šola
  • Formativno spremljanje v podporo vsakemu učencu
  • Vodenje razreda za dobro klimo in vključenost 
  • Socialno in čustveno opismenjevanje za dobro vključenost 
  • Tudi učitelji smo učenci 
  • Vključevanje v vrtcu

 

Razredni pouk 1/2017

Revijo Razredni pouk smo prenovili; odslej je v celoti barvna, njen format bolj priročen, rubrike drugače zasnovane:
Ideje iz razreda – prispevki iz prakse s temami, ki so raznolike kot je bogato in pestro življenje in delo v razredu.
Strokovna izhodišča – prispevki so namenjeni učiteljevi strokovni rasti; teme se nanašajo na formativno spremljanje, rezultate timssove raziskave, povezovanje med vrtcem in šolo, uvajanje tujega jezika v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, itd.
Aktualno – seznanja z zanimivimi dogodki, dodali pa smo ji tudi stalne kotičke v reviji, ki smo jih poimenovali Vprašali ste, Kotiček Bralne značke in Virtualni kotiček.

Geografija v šoli 2/2017

Poletna številka Geografije v šoli 2/2017 nadaljuje s tematiko o formativnem spremljanju, prinaša nekaj medpredmetnih povezav, predstavlja delo na interaktivnih tematskih kartah ter terenske metode geografskega raziskovanja v slovenski Istri.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter