domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Pot do e-kompetentnosti

Pot do e-kompetentnosti poteka na dva načina:

  • s seminarji (SEM),
  • in s samostojnim preverjanjem zmožnosti (SAMSEM).

Temeljne e-kompetence, ki so označene s številkami od 1 do 6 (K1, K2, K3, K4, K5 in K6), udeleženci izobraževanja pridobivajo na seminarjih ali preverijo s samostojnim preverjanjem zmožnosti, ki ga opravijo z delom na daljavo.

Potek seminarjev SEM

Izvajanje seminarjev poteka v živo in na daljavo v spletnih učilnicah, kar omogoča izkustveno učenje in sodelovalno delo med udeleženci.
Na vseh seminarjih poteka preverjanje zmožnosti doseganja temeljnih e-kompetenc.

Izvajanje preverjanja SAMSEM

Samostojno preverjanje zmožnosti je namenjeno veščim učiteljem, vzgojiteljem, ravnateljem in računalnikarjem/koordinatorjem IKT, ki lahko svoje e-kompetence oz. zmožnosti preverijo, ne da bi se udeležili seminarja.

Izvajanje samostojnega preverjanja zmožnosti SAMSEM poteka v različnih terminskih obdobjih na daljavo v spletnih učilnicah, kjer udeleženci samostojno opravijo vse naloge. Ocenjeni so le udeleženci, ki opravijo vse naloge. Po zaključku preverjanja organizator udeležence obvesti ali so samostojno preverjanje uspešno opravili ali ne in izda potrdilo.

Ponudba vseh e-seminarjev.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter