domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!
 

Ustvarjamo, sodelujemo, povezujemo in izmenjujemo izkušnje s partnerji na izvedbenem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.

Organizirani smo v obliki oddelkov in središč, ki pokrivajo vertikalo šolskega sistema (predšolsko vzgojo, osnovno in srednje šolstvo) ter širša področja našega dela (kakovost in raziskovanje, posebne potrebe in profesionalni razvoj). Oddelki razvijajo sistemske rešitve in jih s pomočjo predmetnih in področnih skupin uvajajo v šolsko prakso.

Predmetne in področne skupine, ki jih sestavljajo svetovalci, so zadolžene za razvoj učnih načrtov in didaktiko predmetov in področij. Svetovalci so razporejeni v 9 območnih enot, ki po regijskem ključu pokrivajo vso Slovenijo in so namenjene sodelovanju s prakso in hitrem odzivanju na aktualne potrebe regij.

Pri svojem delu podpiramo šole in vrtce ter jih spodbujamo pri izmenjavi dobrih praks, sodelujemo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, povezujemo se z visokošolskimi organizacijami in drugimi javnimi zavodi ter partnersko sodelujemo v mednarodnih mrežah in organizacijah.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter