domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Druge kulture pri nas

Za skrb drugih jezikov in kultur v Sloveniji sta pristojna Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Zavod RS za šolstvo. Pouk je prostovoljen in za udeležence brezplačen, ob upoštevanju učnih načrtov držav porekla pa ga izvajajo učitelji, ki jih v Slovenijo pošlje država, iz katere prihajajo učenci oziroma njihovi predniki.

Pri dopolnilnem pouku učenci pridobivajo spodbude za razvijanje in ohranjanje maternega jezika in kulture, učitelji pa v dogovoru s starši poskrbijo tudi za vključevanje otrok v različne dejavnosti ob pouku, kot npr.: sodelovanje s šolami v okolju, ustvarjanje skupnih glasil, nastopi v maternem jeziku na kulturnih prireditvah, ekskurzije v državo jezikovnega in kulturnega porekla, poletne šole in tabori … V Sloveniji je dopolnilni pouk organiziran za 10 jezikov priseljencev.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter