domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Matematika v šoli (1/2020)

revija / predšolska vzgoja, osnovna šola, OŠ - predmetni pouk, srednja šola / matematika / leto izida: 2020 / 64 str.

ISSN 1318-010x / oznaka artikla: 9104


13,00 €


V prvi letošnji številki revije Matematika v šoli pišemo o vlogi in pomenu domačih nalog pri matematiki na podlagi dveh raziskav.
Predstavljamo različne načine vrednotenja znanja pri pouku matematike v programu srednjega strokovnega izobraževanja. Podani so konkretni primeri vrednotenja projektno sodelovalnega dela in ocenjevanja seminarskih nalog, vključno s kriteriji in opisniki vrednotenja znanja po posameznih korakih. Vključeni so tudi elementi formativnega spremljanja.
Kako učenci znajo pojasniti, razmišljati, oblikovati razlage o postopkih, strategijah reševanja, ki so jih uporabili, da bi opredelili rešitve proceduralnih nalog, rešitve problemov v različnih kontekstih, lahko preberemo v članku o nalogah utemeljevanja na Nacionalnem preverjanju znanja.
Iz projekta ATS 2020 objavljamo dva primera o velikih številih iz osnovne in srednje šole, ki pokažeta potrebo po simbolu za zapis potence.
Didaktične igre so priložnost izobraževanja, ki zbujajo radovednost in pozornost, motivirajo, ciljev pa se običajno učenci niti ne zavedajo, kljub temu pa imajo visok učinek na trajnost znanja. O eni od takih iger smo pisali v prejšnji številki revije, v tej številki pa smo to igro uporabili še v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju.
Objavljamo osnovnošolsko raziskovalno nalogo z naslovom Trikotniku pričrtani trikotniki, s katero sta učenki sodelovali na Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije.
V rubriki Matematika skozi zgodovino pišemo o Nikomahovem izreku, ki je rezultat raziskovanja figurativnih problemov.
Na koncu smo v prispevku Poučevanje in učenje matematike na daljavo zbrali koristne povezave in informacije o tej aktualni temi. Predvsem želimo, da razmislimo, v kolikšni meri znamo naše učence zaposliti z dejavnostmi, kjer razvijamo njihovo ustvarjalnost, radovednost in razvijanje procesnih znanj.
Vabljeni k naročilu in branju.

Košarica

je prazna

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter