domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Letna naročnina na revijo Matematika v šoli

letna naročnina na revijo / predšolska vzgoja, osnovna šola, OŠ - predmetni pouk, srednja šola / matematika / leto izida: 2020 / 100 str.

ISSN 1318-010X / oznaka artikla: 9104


22,00 €


Letna naročnina (2 številk):
22,00 € za šole in druge ustanove
16,50 € za individualne naročnike
8,50 € za dijake, študente, upokojence (popust)
27,00 € za naročnike iz tujine
Revija Matematika v šoli je namenjena učiteljem, katerim je poučevanje matematike na razredni in predmetni stopnji osnovne šole ter v srednji šoli profesionalni interes, skrb in odgovornost. V slovenskem prostoru je Matematika v šoli edina revija specializirana za področje poučevanja matematike. Posveča se predvsem didaktiki matematike in je zasnovana kot vez med teorijo in prakso. Vključuje prispevke, ki teoretično osvetljujejo to področje in imajo funkcionalno, aplikativno in uporabno vrednost. Revija odpira prostor za komunikacijo med učitelji in drugimi strokovnjaki z namenom razvijati, izboljševati učno prakso z izmenjavo informacij, znanja, idej in izkušenj, spodbuja k odprtosti in aktivnemu sodelovanju, inovacijskim prizadevanjem ter alternativnim rešitvam. Njen namen je presegati okvir učnih načrtov in katalogov znanj z objavljanjem zanimivosti iz stroke, dogodkov ter uspehov učiteljev, učencev oz. dijakov na področju interesnih in zunajšolskih dejavnosti, tekmovanj ipd. Ob temeljni matematični stroki in didaktiki velja posebna pozornost celostni podobi revije, ki vključuje rabo jezika in oblikovno podobo, s čemer skuša revija zadovoljevati in razvijati kulturne vrednote. Revija je indeksirana in vključena v mednarodne baze MathEduc in ZDM.

Košarica

je prazna

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter