logotip
domov
uporabnik   ISKANJE

Kontakt

Programski odbor konference za razredni pouk

Vodja: Leonida Novak

Člani: Katarina Dolgan, Mojca Dolinar, Mihaela Kerin, Sandra Mršnik, Nada Nedeljko, Marta Novak, Katarina Podbornik, Vesna Vršič

Organizacijski odbor konference za razredni pouk

Vodja: Marta Novak

Člani: Andreja Bačnik, Mojca Dolinar, Marija Lesjak Reichenberg, Nada Nedeljko, Leonida Novak, Katica Pevec Semec, Katarina Podbornik, Sonja Zajc