Povezujemo znanje za boljšo pismenost & Scientix

3. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov in Nacionalna konferenca Scientix

Konferenca je namenjena vsem pedagoškim in drugim strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki so povezani s poučevanjem naravoslovnih vsebin, spoznavanja okolja, naravoslovja in tehnike, gospodinjstva, naravoslovja, tehnike in tehnologije, matematike, kemije, biologije in fizike.Cilji konference:

  • Seznanitev z aktualnimi novostmi na področju naravoslovnih predmetov, predmetov z naravoslovnimi vsebinami in matematike.
  • Spodbujanje vertikalnega in horizontalnega povezovanja znanja pri poučevanju in učenju naravoslovnih predmetov ter predmetov z naravoslovnimi vsebinami.
  • Strokovno druženje, izmenjava izkušenj, predstavitev obetavne prakse, skupnosti Scientix ter primerov iz skupnosti Scientix.

PROGRAM

Bogat in raznolik program s predmetnimi in medpredmetnimi strokovno-didaktičnimi prispevki s področja naravoslovja bo potekal v obliki:
 
  • plenarnih predavanj, namenjenih vsem učiteljem naravoslovnih predmetov;
  • sekcijskih predavanj s predstavitvami prispevkov s posameznih strokovnih področij;
  • delavnic, namenjenih aktivnemu sodelovanju udeleženih (poudarek na eksperimentalnem delu, vključevanju IKT v pouk, terenskem delu),
  • »teachmeet-a«.

Sekcijska predavanja, delavnice, okrogla miza in ogledi bodo potekali vzporedno.

KOTIZACIJA ZA KONFERENCO (vključuje udeležbo, kosili ter pogostitve med odmori):

Prijava in plačilo kotizacije:
  • od 9. maja do 9. junija - 50 EUR
  • od 10. junija do 31. julija - 60 EUR

Transakcijski račun za plačilo kotizacije je SI56 0110 0603 0633 108, sklic 7590, namen: priimek prijavljenih učiteljev.

Prijava na konferenco je mogoča od 11. maja 2015 v zavihku Prijava.

Vabljeni!