domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, osnovne in srednje šole ter dijaške domove – junij 2020

Zaradi omejitev, ki še vedno veljajo za vrtce, osnovne in srednje šole ter dijaške domove v zvezi s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in zaradi negotovega epidemiološkega stanja ob začetku novega šolskega leta, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in z drugimi javnimi zavodi pripravlja podrobna izhodišča za morebitno potrebno organizacijo in izvedbo posameznih delov pouka na daljavo v prihodnjem šolskem letu. Na osnovi izkušenj iztekajočega šolskega leta ter kadrovskih in prostorskih ter drugih pogojev na šolah bodo šole prejele natančnejša priporočila z okrožnico predvidoma 2. julija 2020.  Glede na dejansko epidemiološko stanje pred začetkom novega šolskega leta pa bomo dodatne informacije posredovali tudi na konferenci ravnateljic in ravnateljev.

V nadaljevanju podajamo nekatere informacije in napovedujemo dogodke in aktivnosti:

6. konferenca ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji

 

Zavod RS za šolstvo pred začetkom novega šolskega leta organizira tradicionalno, letos že 6. konferenco ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji. Konferenca bo v Kongresnem centru Brdo pri Kranju,  Predoslje 39, 4000 Kranj.

Konferenca je načrtovana za 20. avgust 2020. V primeru zaostritve ukrepov za zamejitev širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 bomo dogodek izpeljali v 3 izvedbah, in sicer 18., 19. in 20. avgusta 2020. Če pa se bodo ukrepi glede zbiranja udeležencev na javnih dogodkih zaostrili do te mere, da srečanje v živo ne bo možno, bomo dogodek izpeljali 20. avgusta preko videokonference.

Vabimo vas, da udeležbo na konferenci načrtujete že sedaj, dokončno odločitev o datumu in načinu izvedbe pa vam bomo sporočili 12. avgusta 2020.

Konferenca je namenjena predstavitvi bistvenih novosti v vzgoji in izobraževanju v šolskem letu 2020/21, ki bodo ključne za uspešno pedagoško vodenje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

Na letošnji konferenci bomo predstavili izsledke raziskave o izobraževanju na daljavo,  posebno pozornost pa bomo namenili predstavitvi didaktičnih in organizacijskih usmeritev za različne oblike izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa in ravnanju vrtcev in šol ob nepredvidenih okoliščinah.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Simona Kustec, bo predstavila tudi izhodišča in usmeritve na področju vzgoje in izobraževanja za prihodnje obdobje.

V delavnicah bomo z ravnateljicami in ravnatelji  vodili razprave o temah, ki se dotikajo vseh ravni vzgoje in izobraževanja: zagotavljanje varnega in vzpodbudnega učnega okolja v vrtcih in šolah, čustveni vidik uvajanja otroka v vrtec, upoštevanje raznolikosti v vrtcu in šoli za zagotavljanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa, uporaba izkušenj iz izobraževanja na daljavo, načrtovanje pouka s pomočjo učnih načrtov v interaktivni obliki. Za področje srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja bodo predstavniki Centra RS za poklicno izobraževanje predstavili možnosti izvajanja praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja v nepredvidenih okoliščinah. Posebej pa se bomo dotaknili tudi dela dijaških domov.

Prijave na konferenco bodo potekale od 24. junija do 20. julija 2020.

Konferenca je brez kotizacije. Prosimo, da se na konferenco prijavite preko elektronske prijavnice na povezavi.

Vabilo in program.

 

Študijska srečanja za učitelje ter druge strokovne delavce – OSNOVNE ŠOLE

Zavod RS za šolstvo tradicionalno izvaja študijska srečanja, ki so namenjena strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol, z namenom informiranja o aktualnih novostih in izmenjave dobrih praks.

Leto 2020 je strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja postavilo pred nove izzive, saj je bilo potrebno v kratkem času prilagoditi način izvedbe pouka izrednim okoliščinam in učencem zagotoviti čim bolj kvalitetno pridobivanje znanja. Zato smo se na Zavodu odločili, da letošnja študijska srečanja posvetimo učenju in poučevanju s pomočjo tehnologije in jih organiziramo kot izobraževanje na daljavo.

Na avgustovskih študijskih srečanjih bodo strokovni delavci:

 • pridobili poglobljen vpogled v cilje, standarde in vsebino, ki je primerna za izobraževanje na daljavo;
 • spoznali didaktične modele izobraževanja na daljavo;
 • pridobili neposredno izkušnjo in razmislek o načrtovanju pouka ter
 • preizkusili aktivno rabo orodij za izobraževanje na daljavo.

Neposredna izkušnja bo strokovnim delavcem omogočila simulacijo učinkovitega dela na daljavo, ki jo bodo lahko kasneje uporabili tudi pri svojem delu v razredu.

Predlagamo, da se ravnatelji z učitelji pogovorite, jim posredujete spodnji del obvestila v zvezi s študijskimi srečanji ter zagotovite njihovo udeležbo. S tem bomo vsi skupaj prispevali k še bolj kakovostnemu vzgojno-izobraževalnemu delu v slovenskih šolah.

Organizacija srečanj

Na spletni strani zavoda bo od 2. 7. 2020, od 12. ure dalje odprta e-prijava. Avgustovska srečanja bodo za vse strokovne delavce od 21. do 28. 8. 2020. Na posameznem sklicu bo lahko prisotnih do 50 udeležencev. Svetovalci bodo s povezavo do spletne učilnice v Teamsu svojo skupino udeležencev povabili preko e-pošte.

Vsebina in oblika izvedbe

Izobraževanja bodo potekala v treh delih (po modelu 2 + 3 + 3 pedagoške ure). Uvodni del o  načrtovanju pouka s sodobnimi pristopi  bo organiziran kot spletni seminar v obsegu 2 pedagoških ur in bo objavljen na e-povezavi. Udeleženci si ga bodo lahko samostojno ogledali v času pred avgustovskimi srečanji.

Drugi del v trajanju treh pedagoških ur bo organiziran kot interaktivno srečanje in bo namenjen informiranju o digitalizaciji učnih načrtov s predstavitvijo  primera uporabe digitalne tehnologije za izbran segment učnega načrta za pouk na daljavo, izzivom izobraževanja na daljavo, rezultatom evalvacije dela šol na daljavo v času izrednih razmer in povratni informaciji o evalvaciji učnih načrtov. V delavnicah bodo udeleženci razpravljali o načrtovanju s sodobnimi učnimi pristopi.

Tretji del v trajanju treh pedagoških ur bo potekal jeseni (konec septembra ali v začetku oktobra 2020) in bo posvečen predstavitvam primerov dobrih praks ob neposrednem preizkušanju novih  znanj in veščin. Srečanje bo potekalo v obliki spletne konference istočasno za vse učitelje posameznega predmeta. Vsebina bo namenjena predstavitvam primerov načrtovanja in uporabe IKT pri pouku.

Povezava do več informacij: Študijska srečanja 2020 za učitelje in strokovne delavce osnovnih in srednjih šol.

 

Študijska srečanja za učitelje ter druge strokovne delavce – SREDNJE ŠOLE

Zavod RS za šolstvo tradicionalno izvaja študijska srečanja, ki so namenjena strokovnim delavcem srednjih šol z namenom informiranja o aktualnih novostih in izmenjave dobrih praks.

Leto 2020 je področje vzgoje in izobraževanja postavilo pred nove izzive, saj je bilo potrebno v kratkem času prilagoditi način izvedbe pouka izrednim okoliščinam ter dijakom zagotoviti čim bolj kvalitetno pridobivanje znanja. Zato smo se na Zavodu odločili, da letošnja študijska srečanja posvetimo učenju in poučevanju s pomočjo tehnologije in jih organiziramo kot izobraževanje na daljavo.

Na avgustovskih študijskih srečanjih bodo strokovni delavci:

 • pridobili poglobljen vpogled v cilje, standarde in vsebino, ki je primerna za izobraževanje na daljavo;
 • spoznali didaktične modele izobraževanja na daljavo;
 • pridobili neposredno izkušnjo in razmislek o načrtovanju pouka ter
 • preizkusili aktivno rabo orodij za izobraževanje na daljavo.

Neposredna izkušnja bo strokovnim delavcem omogočila simulacijo učinkovitega dela na daljavo, ki jo bodo kasneje lahko uporabili pri svojem delu v razredu.

Organizacija srečanj

Na spletni strani Zavoda RS za šolstvo bo od 2. 7. 2020, od 12. ure dalje odprta e-prijava. Udeleženci se bodo prijavili v spletni aplikaciji.

Avgustovska srečanja bodo za vse strokovne delavce od 18. do 26. 8. 2020. Na posameznem sklicu bo lahko prisotnih do 100 udeležencev.

Vsebina in oblika izvedbe

Izobraževanja bodo potekala v treh delih (po modelu 2+3+3 pedagoške ure). V uvodnem delu si bodo udeleženci pogledali interaktivni posnetek, ki obravnava načrtovanje pouka s sodobnimi učnimi pristopi. Udeleženci bodo v času pred avgustovskimi srečanji lahko samostojno pogledali posnetek.

Drugi del v trajanju 3 pedagoške ure bo organiziran interaktivno. Srečanje bo namenjeno izzivom izobraževanja na daljavo, rezultatom evalvacije dela šol na daljavo v času izrednih razmer, povratni informaciji o evalvaciji učnih načrtov ter informaciji o digitalizaciji učnih načrtov s predstavitvijo primera uporabe digitalne tehnologije za izbran segment učnega načrta. Na srečanju bodo udeleženci razpravljali o načrtovanju s sodobnimi učnimi pristopi.

Tretji del v trajanju 3 pedagoške ure bo potekal jeseni (v zadnjem tednu septembra 2020) in bo posvečen predstavitvam primerov dobrih praks. Srečanje bo potekalo skupaj za vse učitelje posameznega predmeta. Vsebina bo namenjena predstavitvam primerov učiteljev praktikov o smiselni uporabi digitalnih tehnologij, tako pri običajnem pouku kot tudi pri pouku na daljavo. Sledila bo vodena diskusija med udeleženci.

Povezava do več informacij: Študijska srečanja 2020 za učitelje in strokovne delavce osnovnih in srednjih šol.

Študijska srečanja – za vrtce pri šolah in samostojne vrtce

Študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev bodo potekala na daljavo. Na spletni strani zavoda bo od 2. 7. 2020 , od 12. ure dalje odprta e-prijava. Ob prijavi bo udeleženec prejel potrditev uspešne prijave in program srečanja s povezavami. Srečanja bodo potekala od 24. 8. do 30. 9. 2020. Vseh študijskih srečanj bo 50, od tega 2 za svetovalne delavce vrtcev.

Povezava do več informacij: Študijska srečanja 2020 za strokovne delavce vrtcev

Izobraževanje za strokovne delavce v VIZ pri prizadevanjih za učinkovit pouk na daljavo - seminar za ravnatelje

Zavod RS za šolstvo skupaj s partnerji (Arnes, Microsoft …) začenja z izvajanjem različnih oblik usposabljanj za kolektive, ravnatelje in strokovne delavce šol. Namen seminarjev je podpora učiteljev in ravnateljev pri smiselni rabi informacijsko komunikacijske tehnologije  v povezavi z didaktičnimi pristopi pri izvajanju pouka v klasični obliki in daljavo.

SEMINAR ZA RAVNATELJE

Cilji seminarja so:

 • izdelava modela in načrta strokovnega sodelovanja v šoli za realizacijo programa,
 • izdelava protokolov za organizacijo dela, ravnanja in zadolžitve posameznikov v povezavi z okoliščinami.

8-urni seminar se bo izvajal v živo, na ZRSŠ, Poljanska 28, 1000 Ljubljana.

V okviru izvajanja različnih oblik usposabljanja za podporo učiteljem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem pri prizadevanjih za učinkovit pouk na daljavo razpisujemo termine za 8-urni seminar za ravnatelje: Izzivi izobraževanja na daljavo in vloga ravnatelja

Cilj seminarja je izdelava modela in načrta strokovnega sodelovanja v šoli za realizacijo programa ter izdelava protokolov organizacije dela, ravnanja in zadolžitve posameznikov v povezavi z okoliščinami.

Na usposabljanju bo priložnost za strokovno razpravo in učenje o naslednjih temah:

 • Pedagoško vodenje za učenje v različnih pogojih izobraževanja
 • Modeli  za načrtovanje učenja na daljavo
 • Zagotavljanje podpore učencem/dijakom s posebnimi potrebami
 • Psihosocialna podpora učencem/dijakom med učenjem na daljavo
 • Skrb za kakovost v času izobraževanja na daljavo

Seminarji bodo potekali v živo v dveh delih po 4 ure, in sicer v prostorih Zavoda RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana. V primeru poslabšanja epidemiološke slike bo seminar izpeljan na daljavo.

Termini za prve tri izpeljave seminarja:

 1. izpeljava: 24. 8. 2020 in 7. 9. 2020 od 9.00 do 13.00
 2. izpeljava: 26. 8. 2020 in 9. 9. 2020 od 9.00 do 13.00
 3. izpeljava: 27. 8. 2020 in 10. 9. 2020 od 9.00 do 13.00

Na seminar se prijavite na povezavi do ponedeljka, 17. avgusta 2020.

Zaradi omejitev, ki jih narekujejo zastavljene oblike in načini dela, bomo v objavljenih terminih izvedli seminar za prvih 30 prijavljenih na posamezno izvedbo. Za vse, ki se zaradi zasedenosti terminov ne boste mogli udeležiti ponujene izvedbe, bomo v kratkem času razpisali nove termine. O tem vas bomo pravočasno obvestili prek območnih enot ZRSŠ in na naši spletni strani.

Program.

Izobraževanje za strokovne delavce šol – izobraževanje na daljavo

Napovedujemo izvedbo štirih enostavnih in uporabniku prijaznih krajših videokonferenčnih usposabljanj (webinarjev), ki bodo ponudili uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka na daljavo. Izbrane teme izhajajo iz konkretnih potreb strokovnih delavcev, ki smo jih zaznali v času epidemije in so usmerjene v pristope pouka na daljavo.

Udeležba na usposabljanju udeležencem prinaša:

 • neposredno izkušnjo izobraževanja na daljavo (učitelji kot učenci),
 • priložnost za strokovno in didaktično razpravo tako o izbrani temi kot tudi o didaktičnem potencialu izbranega okolja/orodja,
 • učenje in pripravo izdelka/dokaza,
 • priliko, da se skupaj učimo in gradimo skupnost.

Datum, ura in naslov izobraževanj:

 • Torek, 30. junij 2020, od 9. ure do 10.30 – Vizualne predstavitve kot dokaz učencev/dijakov o učenju
  V začetku usposabljanja bomo pogledali nekaj primerov dokazov o učenju učencev in dijakov (plakati, zgibanke, zloženke, povzetki predelane učne vsebine….) Razpravljali bomo o didaktičnem potencialu vizualnih predstavitev oz. kaj učenci in dijaki pridobijo, če jih spodbudimo pripravi vizualnega dokaza o učenju. Udeleženci bodo nato preizkusiti spletno orodje Canva in spoznali njegov potencial v skladu s področji DigComp 2.1 in DigCompEdu. Pokazali vam bomo nekaj osnovnih navodil za delo. Ustvarili boste vizualni dokaz o učenju in ga delili z drugimi udeleženci.
 • Četrtek, 2. julij 2020, od 9. ure do 10.30 – Posnamem in delim razlago učne teme/vsebine
  Naučili se boste posneti navodila za učence ali posneti predavanje o izbrani temi. Posnetek boste naložili na video strežnik in ga delili z učenci. Za aktivno udeležbo si morate na svoj računalnik naložiti program ActivePresenter.
 • Torek, 7. julij 2020, od 9. ure do 10. 30 – Spodbujam timsko delo in sodelovalno učenje
  Skupaj bomo premišljevali o možnostih uporabe digitalnih tehnologij v procesih sodelovanja in soustvarjanja. Udeleženci bodo imeli priložnost preizkusiti izbrane aplikacije in digitalna orodja v konkretni dejavnosti sodelovalnega učenja za pouk.
 • Četrtek, 9. julij 2020, od 9. ure do 10.30 – Bogatim video/posnetke razlage učne teme/vsebine z interaktivnimi elementi, ki spodbujajo miselno aktivnost/učenje.
  V uvodnem delu si bodo udeleženci pogledali interaktivni posnetek, ki obravnava načrtovanje pouka s sodobnimi učnimi pristopi. Posnetek se bo na določenih delih ustavil in bo od gledalca terjal odziv.  Razpravljali bomo o didaktičnem potencialu interaktivnih posnetkov. Udeleženci bodo nato preizkusiti spletno orodje H5P in spoznali njegov potencial v skladu s področji DigComp 2.1 in DigCompEdu. Pokazali vam bomo nekaj osnovnih navodil za delo. Ustvarili boste interaktivni video in ga delili z drugimi.

Na usposabljanje se prijavite na povezavi, do ponedeljka do 29. junija 2020, do 12. ure. V primeru, da bomo na posamezno delavnico prejeli več kot 50 prijav, bomo razpisali še en termin izvedbe. Udeležence bomo obvestili o novem terminu izvedbe.

****

Na videokonferenčno usposabljanje (webinarje) se je do 29. junija 2020 prijavilo čez 3500 strokovnih delavcev.

Zaradi omejitev, ki jih narekujejo zastavljene oblike in načini dela, bomo na trenutno razpisane termine vabili prvih 250 prijavljenih na posamezno izvedbo. Vse ostale, ki ste se na naša krajša usposabljanja prijavili, bomo v ponedeljek, 6. julija 2020 obvestili o dodatnih terminih.

Pomembno obvestilo za udeležence usposabljanj:

 • usposabljanja niso ovrednotena s točkami za napredovanje
 • ne beležimo prisotnosti
 • po koncu usposabljanj, predvidoma meseca septembra 2020, bodo na voljo posnetki s ključnimi poudarki
 • prijavitelji ste odgovorni za pravilno navedbo elektronskega naslova, na katerega prejmete obvestilo o načinu in terminu usposabljanja
 • v začetku septembra bomo ponovno odprli prijave na usposabljanja za vse, ki bi se želeli udeležiti naših e-uric.

 

Izobraževanje za strokovne delavce - na šolah

Na Zavodu RS za šolstvo smo pripravili sklope seminarjev za celotne kolektive v obsegu 8 ur. Izvedbene oblike so:

 • dvakrat po 4 ure,
 • sobota oziroma čas šolskih počitnic v obsegu 8 ur.

Naslovi seminarjev:

 1. Načrtovanje raznolikih učnih izkušenj za pouk na daljavo
 2. Pridobivanje raznovrstnih dokazov o učenju in znanju pri pouku na daljavo
 3. Podajanje kakovostnih povratnih informacij o dokazih o učenju
 4. Timsko in sodelovalno učenje

Teme seminarjev naslavljajo celoten učno-vzgojni proces na daljavo vključno z vrednotenjem. 

Usposabljanja bodo ovrednotena skladno s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Prijavite se na tej povezavi.

Pomembno je, da v prijavo poleg ostalih navedete tudi spodnje podatke (kot kaže primer spodaj: v okvirni naslov teme vnesete eno od štirih zgoraj ponujenih tem in kot izvajalko navedete Janjo Bizjak).

 

Informacije vzgojno-izobraževalnim zavodom za načrtovanje in izvajanje dejavnosti na področju kulturno-umetnostne vzgoje v šolskem letu 2020/21

Skladno z medresorskimi dogovori na področju kulturno-umetnostne vzgoje, področja, ki preči vzgojo in izobraževanje ter kulturo, vas tudi letos obveščamo o različnih nacionalnih dejavnostih, ki jih Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvo RS za kulturo (MK) in Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ) pripravljamo in podpiramo v okviru načrtnega razvoja kulturno-umetnostne vzgoje. S tem želimo prispevati k lažjemu načrtovanju kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih zavodih (v nadaljevanju: VIZ), zato vam te informacije pošiljamo v času, ko pripravljate letne delovne načrte za šolsko leto 2020/21. Poleg številnih že tradicionalnih nacionalnih dogodkov in projektov ter strokovnih usposabljanj smo v šolskem letu 2020/21 pripravili spet nekaj novosti.

V letošnjem šolskem letu smo od marca do zdaj zaradi ukrepov, povezanih z obvladovanjem širjenja COVID-19, spremenili vrsto medresorskih načrtov na področju kulturno-umetnostne vzgoje, saj številnih načrtovanih kulturnih prireditev, dogodkov in strokovnih usposabljanj, ki ste jih v tem šolskem letu načrtovali vzgojno-izobraževalni zavodi v sodelovanju s kulturnimi ustanovami in umetniki, ni bilo mogoče realizirati. Zaenkrat ostajajo razmere še negotove, a upamo, da bomo pripravljene zadeve v šolskem letu 2020/21 lahko izpeljali v načrtovanem obsegu in ob načrtovanih terminih. Če bodo nastajale spremembe, boste VIZ o vsem pravočasno obveščeni.

V nadaljevanju so nanizani pomembnejši nacionalni medresorski dogodki in projekti s področja kulturno-umetnostne vzgoje (KUV):

 • Nacionalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2020, 6. oktobra 2020 v Cankarjevem domu v Ljubljani

Največje strokovno usposabljanje na področju KUV Kulturni bazar 2020, ki ga že 12. leto pripravljamo MK, MIZŠ, ZRSŠ, Cankarjev dom (izvršni producent) s kulturnimi ustanovami in partnerji iz različnih resorjev, prvotno načrtovano 9. aprila, je prestavljeno na 6. oktober 2020. Vabimo vas, da v svoje letne delovne načrte za šolsko leto 2020/21 vključite obisk enodnevnega nacionalnega strokovnega usposablja.

Posodobljen in po potrebi prilagojen program ter prijavnica bosta objavljena v začetku septembra na www.kulturnibazar.si. Vse, ki so se prijavili na aprilsko izvedbo, bomo posebej obvestili in bodo imeli prednost pri prijavi, če bi bile potrebne omejitve števila udeležencev. Udeleženci brezplačnega usposabljanja prejmejo potrdilo o udeležbi.

 • Prenovljen spletni portal Kulturni bazar

Na naslovu www.kulturnibazar.si je dostopen prenovljen portal Kulturni bazar, ki služi kot informacijska točka za celoten nacionalni projekt, vključno z nacionalno mrežo koordinatorjev KUV. Vključuje e-Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje ter ponuja informacije o aktualnem dogajanju na področju kulturno-umetnostne vzgoje, o sorodnih portalih in projektih. Pomemben del je rubrika Gradiva, kjer predstavljamo nacionalne in mednarodne strateške dokumente, nacionalno in mednarodno strokovno literaturo z vseh področij kulturno-umetnostne vzgoje.

 • e-Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje za šolsko leto 2020/21

Na naslovu www.katalog.kulturnibazar.si je dostopen enajsti e-Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje, ki je odličen pripomoček za vse, ki v VIZ načrtujete KUV dejavnosti, pomemben pa je tudi za načrtovanje strokovnih usposabljanj za KUV. Katalog omogoča pridobivanje informacij po posameznih področjih umetnosti in kulture, po starostnih skupinah otrok in mladih, po regijah, vključuje informacije o možnostih gostovanja, pa tudi ponudbo strokovnih usposabljanj posameznih kulturnih ustanov. Hkrati pa ponuja tudi neposredne kontakte in povezave s koordinatorji KUV v kulturnih ustanovah – nanje se lahko obrnete, če potrebujete dodatne nasvete pri organizaciji kulturnih dejavnosti v vašem VIZ.

 • Mreža koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje v VIZ

Nacionalna mreža koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje (KUV), ki povezuje koordinatorje KUV iz VIZ, kulturnih ustanov in lokalnih skupnosti, se vsako leto krepi. V šolskem letu 2019/20 je v mrežo vključenih že 562 koordinatorjev KUV iz VIZ iz vse Slovenije. Namen mreže sta dostopnejša kakovostna KUV v VIZ ter partnersko povezovanje VIZ in kulturnih ustanov – vabimo vas, da si več o imenovanju in registraciji koordinatorjev KUV ter ugodnostih, ki jih to prinaša, preberete na www.kulturnibazar.si.

 • Strokovno usposabljanje Tkemo mrežo za ustvarjalnost 2020, 26. avgusta 2020 v Cankarjevem domu v Ljubljani

V avgustu ZRSŠ, MK, MIZŠ in Cankarjev dom pripravljamo že tretje strokovno usposabljanje registriranih koordinatorjev KUV iz VIZ, kulturnih ustanov in lokalnih skupnosti. Cilj enodnevnega strokovnega usposabljanja so spoznavanje, partnersko povezovanje, izmenjava dobrih praks in skupen razmislek o novostih, ki jih pripravljamo na področju KUV. Vabilo in program usposabljanja sta objavljena na spletnih straneh www.kulturnibazar.si in arhiv.zrss.si. Udeleženci brezplačnega strokovnega usposabljanja prejmejo potrdilo o udeležbi.

 • Nacionalni mesec skupnega branja 2020 (NMSB 2020), od 8. septembra do 11. oktobra 2020

Z nacionalno akcijo promocije branja NMSB si zdaj že tretje leto prizadevamo z najrazličnejšimi dejavnostmi povečati zavedanje ljudi o pomenu in pomembnosti branja ter vse generacije spodbuditi k branju, izposoji in nakupu knjig.

Spletni dogodkovnik www.nmsb.pismen.si (ureja Andragoški center Slovenije – ACS) vse leto omogoča dostop do informacij o dogajanju, povezanem s knjigo, branjem, bralno kulturo na območju celotnega slovenskega družbenega prostora.

Vse VIZ vabimo, da v dogodkovniku napoveste in predstavite različne dejavnosti s področja bralne pismenosti in bralne kulture, ki jih boste organizirali v tem letu ter tudi vaš VIZ postavite na zemljevid bralne pismenosti in bralne kulture (dogodke lahko vnašate celo leto).

NMSB 2020 bomo začeli z nacionalnim posvetom Branje kot vrednota?, med osrednje dogodke pa uvrščamo nacionalni projekt Rastem s knjigo (nosilka Javna agencija za knjigo RS – JAK), praznovanja ob 17. septembru, dnevu zlatih knjig (začetek branja za bralno značko, www.bralnaznacka.si), ki bodo letos še posebej slavnostna, saj Bralna značka praznuje 60 let, pilotni projekt #športajmoinberimo ter posvet ABC bralne pismenosti 2020, ki ga pripravlja Center za spodbujanje bralne pismenosti Mariborske knjižnice (več na www.mb.sik.si).

Tako kot doslej bo NMSB 2020 spremljala nacionalna komunikacijska akcija Beremo skupaj (vodi jo Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS), povezan pa bo tudi s Tednom vseživljenjskega učenja, ki ga vodi ACS.

 • Nacionalni medresorski posvet Branje kot vrednota?, 8. septembra 2020 v Cankarjevem domu v Ljubljani

Na mednarodni dan pismenosti bo organiziran nacionalni medresorski posvet, ki bo namenjen skupnemu razmisleku o branju kot vrednoti. Ustanove z različnih področij si prizadevamo za ozaveščanje strokovne in širše javnosti o pomenu branja, bralne pismenosti in bralne kulture. Organizatorji posveta – MIZŠ, MK, ZRSŠ, JAK, ACS, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Cankarjev dom v Ljubljani in Bralno društvo Slovenije kot izvršni producent želimo s posvetom prispevati k povezovanju vseh pomembnejših ustanov in posameznikov, ki delujejo na področjih branja, bralne pismenosti, razvoja bralne kulture, aktivne vloge mladih, medpredmetnega povezovanja, družinske pismenosti, hkrati pa spodbuditi zavedanje o pomenu branja na vseh družbenih področjih (zdravje, družina, gospodarstvo …).

Vabilo, program in e-prijavnica na posvet bodo od 10. julija naprej objavljeni na spletni strani arhiv.zrss.si. Udeleženci brezplačnega posveta prejmejo potrdilo o udeležbi.

 • #športajmoinberimo, Evropski teden športa 2020 in NMSB 2020 se družita v knjižnicah

Sodelovanje kulture, vzgoje in izobraževanja ter športa v okviru Evropskega tedna športa je že tradicionalno, letos ga povezujemo z NMSB 2020. Nacionalni pilotni projekt #športajmoinberimo bomo 17., 24. in 30. septembra izpeljali v treh osrednjih območnih knjižnicah (Koper, Maribor in Kranj) v sodelovanju z ZRSŠ, Olimpijskim komitejem Slovenije – Zvezo športnih zvez, MK, MIZŠ in JAK. Izvršni producent projekta je Center za spodbujanje bralne pismenosti Mariborske knjižnice.

Projekt namenjamo učencem s statusom športnika in dijakom, vključenim v športne oddelke, sodelovali pa bodo tudi slovenski vrhunski športniki. Več o projektu na www.mb.sik.si.

 • Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) od septembra do 9. oktobra 2020

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) bodo (letos izjemoma) od 4. septembra do 9. oktobra spodbujali Slovenijo, da (p)ostane učeča se dežela. Po vsej državi se bodo zvrstili brezplačni izobraževalni dogodki, povezani z digitalno preobrazbo družbe, medgeneracijskim sodelovanjem, naravno in kulturno dediščino, zdravjem in športom, trajnostnim razvojem, skupnostnim in globalnim učenjem ter drugimi temami. Tečaji, delavnice, kulturni, družabni in drugi dogodki bodo ozaveščali o pomenu učenja in znanja za vse generacije in za vse vloge, ki jih v življenju prevzemamo.

Posebno pozornost bomo namenili povezovanju učenja in kulture (TVU bo z nami tudi na Kulturnem bazarju 2020), s poudarkom na branju skupna akcija Beremo skupaj – za znanje in zabavo! bo del NMSB 2020. Več na https//tvu25.acs.si.

 • Nacionalni Teden kulturne dediščine 2020, od 26. septembra do 10. oktobra 2020

TKD 2020 je namenjen spodbujanju in izvajanju vsebin s področja kulturne dediščine. TKD je tesno povezan z Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD). Želimo si, da bi ob letošnji temi Spoznaj? Varuj! Ohrani. čim več VIZ obiskalo številne brezplačne prireditve po vsej Sloveniji. Več informacij o projektu najdete na www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-prireditve pod geslom Teden kulturne dediščine, kjer je od 15. junija 2020 dostopen tudi celoten program.

Nosilec projekta je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) v sodelovanju s partnerji MK, MIZŠ, ZRSŠ, Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO in Skupnostjo vrtcev Slovenije.

 • Mesec prostora, oktober 2020

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) vas skupaj z MIZŠ in MK vabi k sodelovanju v Mesecu prostora 2020, ki bo letos oktobra potekal že sedmo leto, tokrat z osrednjim sloganom Prostor prihodnosti oblikujemo skupaj.

VIZ vabimo, da s svojimi aktivnostmi prispevate k vzgoji in izobraževanju otrok in mladih za trajnostno ravnanje s prostorom. Praznovanju meseca prostora se lahko pridružite tudi v sodelovanju z ustanovami in nevladnimi organizacijami, ki izvajajo dejavnosti izobraževanja na področju urejanja prostora in arhitekture.

Program dogodkov in obširnejša predstavitev Meseca prostora 2020 bosta na voljo na https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/mesec-prostora/ od julija naprej. Za več informacij se lahko obrnete na naslov: prostor.mop@gov.si.

 • Slovenski teden filma – Mislimo film, živimo film!, od do 13. novembra 2020

Slovenski filmski center (SFC) je ob podpori MK, MIZŠ in ZRSŠ lani vzpostavil nacionalni projekt Slovenski teden filma, ki bo vsako leto potekal v tednu okrog Štigličevega rojstnega dne, 12. novembra, ter bo mlademu občinstvu omogočil, da se posveti filmski umetnosti in ustvarjalnosti.

Tudi letos bo film zaživel v razredih in, upajmo, tudi v kinematografih – SFC bo omogočil ogled izbranih slovenskih mladinskih filmov nekoč in danes na dosegljivih nosilcih, da bodo otroci in mladostniki lahko doživeli tudi tisto pravo filmsko izkušnjo in se srečali s slovensko filmsko dediščino.

S projektom povezujemo, gradimo most med šolo in kulturnimi ustanovami, povečujemo dostopnost, sistematičnost in dolgoročnost filmske vzgoje tako v vrtcu in šoli kakor v kulturnih ustanovah, (domači) film in filmsko ustvarjalnost približujemo različnim generacijam po vsej Sloveniji ter spodbujamo več koordiniranih formalnih in neformalnih oblik filmske vzgoje. Več informacij na www.film-center.si od 1. septembra naprej.

 • Nacionalni posvet Pismenost za gledališče, 8. decembra 2020 v Cankarjevem domu v Ljubljani

Na drugem celodnevnem strokovnem posvetu o KUV na področju gledališča se bomo posvetili vprašanju razvoja občinstva ter gledališkemu opismenjevanju otrok, mladine in strokovnih delavcev.

Z interdisciplinarno skupino strokovnjakov bomo razmišljali o dejavnostih za razvoj aktivnega in kritičnega gledalca ter spodbujanju ustvarjalnosti, spoznali primere dobrih praks ustvarjalnega sodelovanja profesionalnih gledaliških ustanov in ustvarjalcev z VIZ ter strokovnimi delavci v vzgoji in izobraževanju, predstavili bomo nov priročnik za spodbujanje gledališke pismenosti.

Posvet je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji, izobraževanju in kulturi, koordinatorjem KUV, gledališkim ustvarjalcem, mentorjem gledaliških skupin ter vsem, ki verjamete v gledališče in umetnost.

Program posveta in prijavnica bosta v začetku šolskega leta 2020/21 objavljena na spletni strani ZRSŠ. Udeležba je brezplačna, udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi!

Za več informacij se lahko obrnete na naslov izobrazevanje@slogi.si. Organizatorji posveta smo Slovenski gledališki inštitut, ZRSŠ, MIZŠ, MK in Cankarjev dom v Ljubljani.

 • Nacionalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2021, 31. marca 2021 v Cankarjevem domu v Ljubljani

Strokovne delavce VIZ, še posebej pa registrirane koordinatorje KUV in predstavnike timov, ki v VIZ skrbite za načrtno KUV vabimo, da v svojem LDN za šolsko leto 2020/21 načrtujete obisk enodnevnega nacionalnega strokovnega usposabljanja Kulturni bazar 2021.

Več o Kulturnem bazarju, ki poleg kulture, vzgoje in izobraževanja povezuje tudi druga področja (zdravje, šport, kmetijstvo, okolje in prostor …), si lahko ogledate na spletni strani www.kulturnibazar.si. Program in prijavnica na brezplačno strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2021 bosta objavljena v začetku januarja. Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.

 • Počastitev 30. obletnice osamosvojitve Slovenije

V povezavi z izvajanjem vsebin državljanske vzgoje in KUV bomo v letu 2021 za VIZ pripravili posebno programsko ponudbo ob počastitvi 30. obletnice osamosvojitve Slovenije. Že sedaj lahko napovemo obisk Parka vojaške zgodovine v Pivki, ki je pripravil obsežno razstavo Pot v samostojnost, ter obisk drugih muzejev, ki predstavljajo polpreteklo slovensko zgodovino oziroma se dotikajo tem in dogodkov, odločilnih za demokratizacijo, samostojnost in državnost Slovenije.

Več podrobnosti o ponudbi kulturnih ustanov ob počastitvi 30. obletnice osamosvojitve bo na voljo najpozneje od 1. septembra na spletni strani www.kulturnibazar.si.

 

Pridružite se nam v čim večjem številu ter tudi vi prispevajte k razvoju kulturne zavesti in izražanja ter bralne pismenosti in bralne kulture v vašem strokovnem okolju, med otroki in mladimi ter v širši javnosti.

Izvajanje poskusa Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli

V poskusu “Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli ” bomo v tem šolskem letu intenzivno nadaljevali z razvojem in spremljanjem področja na vseh 145 šolah. V tem šolskem letu bomo preizkusili vse elemente poskusa na 19 šolah ter oblikovali izvedbene modele razširjenega programa za vsa področja in vsebinske sklope. Vse šole, ki sodelujejo v poskusu, bomo o posameznih aktivnostih sproti obveščali.

Varno in spodbudno učno okolje

Za prihodnje šolsko leto pripravljamo okrepljene aktivnosti na področju varnega in spodbudnega učnega okolja (klima in počutje, odnosna kompetenca, socialno in čustveno opismenjevanje, ravnanje v primeru neželenega vedenja, preventiva pred nasiljem in obravnava le-tega, podpora ranljivim skupinam …). Pripravili smo program usposabljanja z namenom načrtovanja sistematične strategije oziroma aktivnosti na ravni šole. Program je bil uspešno preizkušen na pilotnem vzorcu šol in bo jeseni ponujen širšemu številu šol, ki bodo med izvajanjem programa podprte s strani območnih enot Zavoda RS za šolstvo.

Projekti Evropskega socialnega sklada

V šolskem letu 2020/2021 nadaljujemo s projekti NA-MA POTI, POGUM, PODVIG in OBJEM. V vseh projektih bomo nadaljevali z oblikovanjem in preizkušanjem didaktičnih pristopov v podporo razvijanju kompetenc. Člani projektnih timov vzgojno izobraževalnih zavodov bodo z medsebojnimi hospitacijami in mreženjem podpirali drug drugega in pri tem uporabili protokole, s katerimi so bili seznanjeni v tem šolskem letu.

Za vrtce in osnovne šole (NA-MA POTI, POGUM in OBJEM) ter srednje šole (NA-MA POTI, PODVIG in OBJEM), ki so vključeni v projekte, pripravljamo gradivo, s katerim osmišljamo povezovanje skupnih značilnosti vseh projektov in prispevamo k trajnosti rezultatov projektov.

Načrtujemo delovna srečanja za ravnatelje, vodje projektnih in šolskih projektnih timov. Večina srečanj bo potekala na območnih enotah Zavoda RS za šolstvo v jesenskem, zimskem in spomladanskem času.

Konferenca učiteljev razrednega pouka

Zavod Republike Slovenije za šolstvo v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda pripravlja konferenco za učiteljice in učitelje, ki poučujejo na razredni stopnji z naslovom Povezujem, povezujeva, povezujemo. 

Konferenca bo potekala  19. in 20. oktobra 2020 v Kongresnem centru v Hotelu Thermana Park Laško, Zdraviliška ulica 6, Laško. Podrobnejše informacije o izvedbi konference bomo šolam posredovali v mesecu septembru 2020.

Razvojna naloga Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

Zavod RS za šolstvo bo v šolskem letu 2020/2021 pričel z novo razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, v katero bomo vključili vrtce, osnovne in glasbene šole, šole s prilagojenim programom  ter srednje šole.

K sodelovanju vabimo ravnatelje in učitelje/vzgojitelje ter druge strokovne delavce, ki so formativno spremljanje že uvajali v svojo prakso v preteklih letih (npr. v razvojni nalogi Formativno spremljanje v podporo učenju vsakega učenca) kot tudi na novo pridružene šole/vrtce. Z Ustvarjanjem učnih okolij za 21. stoletje se boste vzgojno izobraževalni zavodi med seboj povezali ter skupaj uvajali, preizkušali, razvijali in poglabljali strategijo formativnega spremljanja.

V razvojni nalogi bodo strokovni delavci razvijali pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi otroka/učenca/dijaka, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja optimalen razvoj in učno uspešnost vsakega. V njej bodo učitelji/vzgojitelji spodbujali aktivno vlogo otrok/učencev/dijakov pri učenju, učeče se vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter jim omogočali medvrstniško sodelovalno učenje. Ravnatelji bodo podprli širjenje spoznanj o dobri praksi in učinkih formativnega spremljanja med učitelje ter vzgojitelje v svojih kolektivih.

Predvidene aktivnosti na šoli:

 • Delovna srečanja ravnatelja in ožjega projektnega tima z učitelji in vzgojitelji ter priprava in oblikovanje razvojnega načrta šole/vrtca.
 • Učitelji in vzgojitelji uporabljajo osebne načrte, ki jih po akcijskih korakih vodijo k načrtovanju in uvajanju novih učnih okolij v lastno prakso.
 • Strokovna podpora ožjega tima učiteljem/vzgojiteljem na šoli oziroma v vrtcu (podpora pri oblikovanju razvojnega načrta učitelja/vzgojitelja, spremljanje pouka oziroma izvajanja dejavnosti, kolegialne hospitacije …).
 • Predstavitve nastalih primerov prakse učiteljev znotraj kolektiva in izmenjava izkušenj z ostalimi učitelji, vzgojitelji in svetovalci na strokovnih srečanjih.
 • Skupen strokovni posvet šol znotraj posamezne regije, ob koncu prvega, drugega in tretjega leta sodelovanja v razvojni nalogi.
 • Timsko delo in strokovna opora v kolektivu – širjenje formativnega spremljanja v kolektivih in/ali drugih šolah oziroma vrtcih v območnih enotah.
 • Spremljanje in evalviranje svojega dela ter vpeljevanja sodobnih učnih okoli v učno prakso na šoli oziroma v vrtcu.

V kolikor bodo imenovani člani ožjega tima izpolnili predvidene naloge, bodo prejeli potrdilo, skladno z veljavnim Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Vse zainteresirane ravnatelje, ki bi s timi šestih strokovnih delavcev želeli sodelovati v razvojni nalogi, vabimo, da pošljejo izpolnjeno prijavnico do 21. 8. 2020 na elektronski naslov Ines Medica.

Razvojna naloga bo trajala od septembra 2020 do avgusta 2023.

Javni poziv VIZ za sodelovanje v projektu "Vodenje in upravljanje profesionalnega in kariernega razvoja strokovnih delavcev in ravnateljev v vzgoji in izobraževanju

V prihodnjih dneh bo na spletni strani Zavoda RS za šolstvo objavljen javni poziv vzgojno-izobraževalnim zavodom za sodelovanje v projektu Vodenje in upravljanje profesionalnega in kariernega razvoja strokovnih delavcev in ravnateljev v vzgoji in izobraževanju. Projekt bo trajal dve šolski leti, začetek projektnih aktivnosti, v katere bodo vključeni vzgojno-izobraževalni zavodi, je predviden 1. septembra 2020.

Namen projekta je posodobitev sistema profesionalnega in kariernega razvoja ravnateljev in strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za zagotavljanje kakovostnega vseživljenjskega učenja, poučevanja in vodenja, na ravni posameznika, zavoda in sistema vzgoje in izobraževanja.

Cilj javnega poziva je izbor vzgojno-izobraževalnih zavodov ali organizacijskih enot vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki bodo v obdobju od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2022 vključeni v razvojne in pilotne aktivnosti  s področja vodenja in upravljanja profesionalnega in kariernega razvoja strokovnih delavcev in ravnateljev v vzgoji in izobraževanju.

Celotno besedilo javnega poziva in spletni obrazec za prijavo, z oddajo katerega vzgojno-izobraževalni zavodi kandidirajo za sodelovanje v projektnih aktivnostih, sta dosegljiva na povezavah:

Javni poziv (celotno besedilo)

Spletna prijavnica

Rok za prijavo vzgojno-izobraževalnih zavodov: 10. 7. 2020.

Dodatne informacije v povezavi s projektom in javnim pozivom: Jasna Rojc (01 300 5170)

 


*Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa  za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1: »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 3: »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

 

Spremembe v srednješolskih programih v šolskem letu 2020/2021

Z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ste bili obveščeni o spremembah srednješolskih izobraževalnih programov. V zvezi s tem vam v nadaljevanju pošiljamo nekaj dodatnih informacij.

V januarju in februarju 2020 so bili sprejeti novi oziroma prenovljeni srednješolski programi, ki bodo začeli veljati s šolskim letom 2020/21 za dijake, vpisane v 1. letnik. Programi so objavljeni na spletni strani MIZŠ na povezavi http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/index.htm.

V predmetnike srednješolskih programov je uvedena nova kategorija druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela, v katero so poleg aktivnega državljanstva umeščene obvezne izbirne vsebine v gimnazijskih programih oziroma interesne dejavnosti v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju (umestitev vsebin aktivnega državljanstva v programe nižjega poklicnega izobraževanja je v pripravi).

Aktivno državljanstvo ni predmet in ni del obveznih izbirnih vsebin oziroma interesnih dejavnosti: podlaga za izvedbo aktivnega državljanstva je učni načrt. Znanje se ocenjuje opisno (16. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah), doseganje standardov znanja se ugotavlja v okviru aktivnosti in avtentičnih nalog dijakov.

Za učitelje aktivnega državljanstva bo Zavod RS za šolstvo pripravil strokovno usposabljanje in strokovna gradiva.

V gimnazijskih programih sta zaradi zmanjšanja obsega ur (iz 300 na 265) iz obveznih izbirnih vsebin izločeni vsebini državljanska kultura (obvezni del OIV) in obvladovanje tipkovnice (izbirni del OIV – obvezna ponudba šole).

Poleg opisanih sprememb so bili dodatno spremenjeni programi: gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju v slovenski Istri (tudi program športnega oddelka), gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju v slovenski Istri, dvojezična slovensko-madžarska gimnazija, klasična gimnazija, ekonomska gimnazija (tudi program športnega oddelka), ekonomska gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju v slovenski Istri, tehniška gimnazija, tehniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju v slovenski Istri in umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples.

V splošnem delu gimnazijskih programov z izvedbeno obliko športni oddelek so spremenjeni posebni pogoji za vpis v športni oddelek, kar je posledica uskladitve s spremembami Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg). Spremenjeni vpisni pogoji pričnejo veljati za vpis v šolsko leto 2021/2022.

Spremljava uvajanja interdisciplinarnega tematskega sklopa (ITS) v splošni gimnaziji s strani Zavoda RS za šolstvo se s koncem šolskega leta 2019/20 zaključuje. Zavod RS za šolstvo bo kljub zaključku spremljave tudi v prihodnje šolam nudil podporo pri izvajanju ITS z gradivi in svetovalnimi storitvami, organiziran bo tudi program usposabljanja za izvajanje ITS za učitelje v sistemu Katis.

Po zgledu ITS je v prenovljenih programih tehniške gimnazije omogočena sorodna oblika izvedbe pouka strokovnih predmetov, interdisciplinarni strokovni sklop (ISS).

Obvezne izbirne vsebine za srednješolce v šolskem letu 2020/2021

Zavod RS za šolstvo vsako leto pripravi Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za srednješolce.

Obvezne izbirne vsebine so okoli 6-odstoten del gimnazijskega predmetnika, v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno obliko, ki ji pravimo Interesne dejavnosti, poznamo tudi v poklicnem in strokovnem šolstvu.

Potencialni zunanji izvajalci, ki bi radi svojo ponudbo predstavili šolam in dijakom, so svoje programe predložili Zavodu RS za šolstvo za brezplačno objavo v katalogu.

Katalog programov obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za srednješolce v šolskem letu 2020/2021 (posodobljen 15.6.2020)

Tekmovanja

Obveščamo organizatorje tekmovanj, da lahko pošljejo datume tekmovanj za šolsko leto 2020/2021 za objavo v skupnem koledarju na elektronski naslov. Prvo verzijo koledarja bomo objavili do konca meseca. Naknadno poslane datume bomo vnesli v še proste termine.

Objava v skupnem koledarju ne pomeni bonitet v smislu vrednosti tekmovanj, ampak je samo v pomoč šolam za lažje načrtovanje svojih koledarjev v letnih delovnih načrtih.

Na podlagi sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za šolstvo številka 01403-25/2016/4 z dne 28. 7. 2016 in Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj št. 0071-2/2020-1 z dne 14.5.2020, smo objavili Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2019/2020

Vse informacije pridobite v priloženih datotekah:

Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj, veljaven od 15. maja 2020 dalje je dostopen na povezavi.

Vprašanja v zvezi s sofinanciranjem šolskih tekmovanj sprejemamo na naslov tekmovanja@zrss.si

Načrtovane konference Zavoda RS za šolstvo jeseni 2020
18. 08. 2020
Konferenca ravnateljic in ravnateljev VIZ v Republiki Sloveniji
Kongresni center Brdo pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj
06. 10. 2020
Nacionalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2020
Cankarjev dom v Ljubljani, Prešernova cesta 10, Ljubljana
19. 10. 2020
Konferenca učiteljev razrednega pouka
Kongresni center v Hotelu Thermana Park Laško, Zdraviliška ulica 6, Laško
03. 11. 2020
Konferenca “Karierna orientacija v luči sodobnih spoznanj”
Kongresni center v Hotelu Thermana Park Laško, Zdraviliška ulica 6, Laško
06. 11. 2020
4. nacionalna konferenca Jeziki v izobraževanju
Kongresni center v Hotelu Thermana Park Laško, Zdraviliška ulica 6, Laško
17. 11. 2020
6. konferenca Trajnostna mobilnost v VIZ
Hotel Astoria Bled, Prešernova 44, 4260 Bled
26. 11. 2020
5. konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2020
Hotel Jama in Jamski dvorec v Parku Postojnska jama, Jamska cesta 28-30, 6230 Postojna
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter